Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ve Zlíně se 21. června 2023  uskutečnil seminář

„Novelizace Technických podmínek (TP) 172 - Dopravní informační centra“ (DIC)

Odborný seminář zaměřený na představení novelizovaných technických podmínek TP 172 v širších souvislostech, odborný výklad k obsahu jednotlivých kapitol předpisu a následná diskuze účastníků se zástupci Sdružení pro dopravní telematiku, Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Cílem novely TP 172 je zajistit, aby to byl srozumitelný dokument použitelný nejen pro „velká DIC“, ale také na úrovni menších měst a obcí.

Takto by se dal shrnout cíl semináře, který proběhl 21. června 2023 v prostorách Technologického inovačního centra Zlín, a který pořádal Zlínský kraj v úzké spolupráci s výše uvedenými subjekty a ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Zlínského kraje v rámci realizace projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000297.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru