Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Interní audit v samostatné působnosti:

  • Vypracovává střednědobé a roční plány interního auditu na podkladě analýzy rizik a předkládá je ke schválení řediteli úřadu.
  • Vykonává interní audit činností úřadu podle ročního plánu, případně dle operativních potřeb stanovených ředitelem úřadu, o výsledcích auditu zpracovává písemné zprávy a projednává je s příslušnými vedoucími zaměstnanci a ředitelem úřadu.
  • Vypracovává podle požadavků ředitele úřadu stanoviska k vybraným řídícím rozhodnutím a poskytuje metodickou a konzultační činnost.
  • Posuzuje přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému úřadu, poskytuje objektivní ujištění o řídících a kontrolních procesech, řízení a správě úřadu a účinnosti systému řízení rizik.
  • Vypracovává roční zprávu o výsledcích interního auditu ve smyslu zákona o finanční kontrole a prováděcího právního předpisu.
  • Iniciuje kontrolní procesy v oblasti finanční veřejnosprávní kontroly na základě poznatků auditních šetření.
  • Koordinuje systém řízení rizik kraje.

 

Zaměstnanci interního auditu jsou členy Českého institutu interních auditorů.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru