Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Odbor interního auditu a kontroly

Odbor interního auditu a kontroly

Prověřuje činnosti Krajského úřadu Zlínského kraje a hospodaření s veřejnými prostředky. 

Interní audit je nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování činností a je zaměřen primárně na zdokonalování procesů krajského úřadu a kvalitu jeho kontrolního systému.

Oddělení kontrolní vykonává kontrolu hospodaření u příspěvkových organizací zřízených krajem a kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory. V případě zjištění chyb či nedostatků ukládá odvody a penále za porušení rozpočtové kázně. Dále přezkoumává hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v rámci kraje.

 

 

Oddělení na odboru                                                                                                         

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru