Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

LOGO_PP_portal_casopis.jpg (689 KB)Lidová architektura se bezesporu řadí k hodnotám, které je potřeba uchovávat. Naše společnost si uvědomila, že právě autentické prvky stavitelství předků, přetrvávající v našich obcích a městech, jsou posledním hmatatelným a „žitým“ pojítkem s minulostí. Roubené i zděné stavby, stodoly, mlýny, sušírny, zvoničky a mnohé další objekty se tak staly jakýmsi pokladem zvláštního charakteru. Poznáváme skrze ně zapomenuté technologie, obdivujeme smysl pro detail, učíme se dokonale využívat dostupné materiály. Při hlubším pohledu můžeme pochopit i respekt, který tehdejší stavitelé měli ke krajině. Nesnažili se ji přetvářet, násilně měnit k obrazu svému. Spíše ji opatrně dotvářeli a s úctou využívali to, co jim ona nabízela.

Obnovovat stavby lidové architektury však nese i svá úskalí. Neuvážený zásah může nevratně zničit památkové i kulturní hodnoty, jindy může při nejlepší vůli dojít k vytvoření jakési pseudopamátky, kdy byla překročena hranice mezi vhodnou obnovou a zbudováním kýče. I proto je nezbytné, aby u takových obnov bylo v nejširší míře využíváno konzultací či přímo pomoci odborníků z řad památkové péče. Případné zvýšené náklady či vyšší časová náročnost prací jsou potom bohatě zúročeny výsledkem. Zdařilá obnova se projeví nejen kvalitou práce a estetickou úrovní, ale i přidanou edukační hodnotou. U vhodně obnovených památek je možné mladším generacím přirozeně ukázat život minulých dob, aniž bychom se uchylovali k napodobeninám či náhražkám.
 
Toho všeho si je Zlínský kraj vědom a již od roku 2008 uděluje za příkladnou obnovu objektů lidové architektury uznání Lidová stavba roku Zlínského kraje. Vzniku tohoto ocenění předcházela úvaha, že obnovu historického stavebního fondu na vesnicích bychom měli vnímat především jako komplexní záležitost různých zainteresovaných stran. Již v minulosti se na území Zlínského kraje objevila celá řada příkladů, kdy pozitivním přístupem zástupců obce a díky úsilí majitelů objektů bylo docíleno mimořádných výsledků při obnově kulturního dědictví. Právě takové počiny se rozhodl Zlínský kraj ocenit a podporovat. Součástí navržených pravidel projektu „Lidová stavba roku" je také finanční odměna vlastníkovi stavby, která má být jak motivační pobídkou, tak i možností částečně uhradit náklady spojené s takto pojatou stavební obnovou. Podobně koncipovaný projekt v oblasti lidového stavitelství nebyl do roku 2008 v žádném kraji v rámci České republiky ustanoven. S odstupem více než deseti let je možné konstatovat, že toto dnes již tradiční ocenění nezanedbatelným dílem přispělo k důstojné prezentaci lidového stavitelství na daném území a k podpoře jedinců, spolků i samospráv snažících se tento mizející svět zachránit.
 
Přehled staveb oceněných titulem Lidová stavba roku Zlínského kraje:
 
2008 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora
2009 – usedlost čp. 6 v obci Komňa
2010 – usedlost čp. 18, zvaná ŠENK, z poloviny 18. století, Karolínka
2011 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora
2012 – usedlost čp. 60 v Jasenné, nazývaná též Mikuláštíkovo fojtství
2013 – ocenění Lidová stavba roku uděleno nebylo, neboť přihlášené stavby nesplňovaly zadaná kritéria
2014 – usedlost čp. 37 ve Zlámanci
2015 – dům čp. 256 na ul. Říčanská ve Vizovicích
2016 – usedlost čp. 115 ve Vlachovicích
2017 – usedlost čp. 210 v Šumicích zvaná Trchalíkova
2018 – dům čp. 77 včetně stodoly v Bystřici pod Lopeníkem
2019 – venkovský dům čp. 74 a sušírna ovoce v Rokytnici u Vsetína
2020 - uznání nebylo uděleno
2021 - rodový shluk Orságů - Chalupy Pod šenkem čp. 285 Karolinka - Raťkov 
2022venkovský dům čp. 302 v Bojkovicích
2023 - venkovský dům čp. 174 v Tupesích  
 
Dodejme, že kraj bude i v dalších letech vyhledávat zajímavé stavby, které jejich majitelé obnovili tak, že pomáhají uchovat tradiční lidovou architekturu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru