Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Laureátem titulu může být občan České republiky s trvalým pobytem na území Zlínského kraje, jenž dokonale ovládá dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby, a přiměřeně svým možnostem předávají tyto znalosti budoucím generacím a prezentují své výrobky na veřejnosti.

Již podesáté oceňoval Zlínský kraj dovednosti tvůrců, kteří zachovávají původní řemeslné postupy, pracují s přírodními materiály, pletivy, dřevem, textilem a jinými přírodninami a svým umem dokáží přetvářet výchozí surovinu v mistrovský řemeslný výrobek.

Území Zlínského kraje je jedinečné v mnoha ohledech. Mimo jiné také v tom, že se zde setkávají tři národopisné oblasti – rozmanité Slovácko, Valašsko i Haná. Zlínský kraj tak vyniká mj. vedle bohatství tradic s písněmi, tanci, hudbou a pestrostí krojů, také specifickou rukodělnou výrobou.  Díky nadání a pracovitosti tvůrců přežívají původní rukodělné techniky do dnešních dnů a výrobky těchto řemeslníků díky výjimečnému zpracování, estetické i užitné hodnoty přispívají do bohatství národního kulturního dědictví.

Zlínský kraj přistoupil v roce 2011 k oceňování lidových tvůrců ve svém regionu a v návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel, zřídil titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje". Je formou veřejného uznání a podporou těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Nositel titulu získá právo užívat zdarma na výrobku a propagačních materiálech označení (ochrannou známku) administrované Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace Zlínského kraje. V pravidlech schválených krajskou radou je také vymezeno, na jaké materiály a techniky se tradiční rukodělná výroba vztahuje. Je to například černá či glazovaná hrnčina, fajánse, kamnářství, foukané a tvarované sklo i malba na sklo, různé textilní techniky jako třeba tkaní na destičkách, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, šití krojů, výrobky z proutí, slámy, výroba kostěných, perleťových či rohovinových knoflíků a další.

Návrhy na udělování titulu mohou vždy od 1. října do 28. února následujícího kalendářního roku předkládat vědecké či odborné instituce, muzea, občanská sdružení i fyzické osoby působící v daném oboru, a to na adresu Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, které působí při Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Všichni nositelé titulu se ve svém oboru snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují, ale především je předávají dalším generacím.

 

2012 - Ocenění Obor činnost Bydliště
Jiří Machaníček dřevo/sekernictví - tesařství Uherské Hradiště
Ivan Šulák (+) hlína/zakuřovaná hrnčina Velká Lhota
František Zuska (+) přírodní pletiva/pletení ze slámy, orobnice, z proutí a loubku Zlín
 
2013 - Ocenění    
Ludmila Kalivodová (+) drobné zvykoslovné předměty/práce z těsta – vizovické pečivo Vizovice
Božena Vráželová práce se dřevem, řezbářství – štípané holubičky Nový Hrozenkov
Stanislava Žabková drobné zvykoslovné předměty/práce z těsta – vizovické pečivo Vizovice
 
2014 - Ocenění    
Josef Fryzelka dřevo/výroba bednářských výrobků Vlachovice
Antonín Moštěk práce s hlínou – kamenina, hrnčina, majolika Vlčnov
Marie Skrežinová drobné zvykoslovné předměty, výroba umělých květin, vonic a vínků Zlechov
 
2015 - Ocenění    
Antonín Hájek práce se dřevem – soustružení, zdobení cínem, intarzie Uherské Hradiště
Lenka Macečková textilní techniky – síťování (necování) – síťovaný čepec a krojové součásti valašského kroje, hotovené touto technologií Nový Hrozenkov
Marie Sekaninová drobné zvykoslovné předměty – vyškrabované kraslice Topolná
 
2016 - Ocenění    
Rozálie Blažková (+) práce s přírodními pletivy – pletení z kukuřičného šustí Osvětimany
Vladislava Hrubešová práce s textiliemi – těžká a lehká krojová krejčovina – šití a zdobení valašských krojů Velké Karlovice
Taťána Malinová drobné zvykoslovné předměty/výroba slámových kraslic Uherské Hradiště
 
2017 - Ocenění    
Zuzana Hartlová práce s hlínou - tradiční tupeská fajáns Tupesy
Petr Mužík práce s kůží a perletí - výroba oděvních doplňků z Valašska - krpce, opasky, kotule Velké Karlovice
Jiří Hýža práce s kůží - krojová obuv Podlesí 
 
2018 - Ocenění    
Božena Habartová práce s textiliemi, těžká krojová krejčovina/šití soukenných krojových součástek  Uherské Hradiště
Petr a Zlatuše Hejdovi práce s kůží – výroba krojové obuvi a opasků  Hluk
Marie Pyrchalová práce s textiliemi – zuberská výšivka Zubří
 
2019 - Ocenění    
Blanka Ammann práce s textiliemi - pletení na rámu  Huslenky
Marie Vlčková drobné zvykoslovné předměty – kraslice batikované a zelové Uherský Ostroh
Jaroslav Němec drobné zvykoslovné předměty – vánoční ozdoby ze slámy, výroba slámových kraslic Zubří
     
2020 - Ocenění    
Marie Bilíková práce s přírodními pletivy - drobná figurální plastika a tkané výrobky z kukuřičného šustí Babice
Pavel Číp výroba historických hudebních nástrojů Zubří
Pavel Horák práce se sklem - broušení skla Karolinka
Josef Hruška práce s kovem - tradiční kovářství a umělecké kovářství Valašské Meziříčí
Romana Jablunková práce s přírodními pletivy - košíkářství Morkovice-Slížany
Jana Juřicová práce s textiliemi - bílá výšivka Vigantice
Eva Kašparová práce s textiliemi - těžká a lehká krojová krejčovina Francova Lhota
Vít Kašpařík výroba historických hudebních nástrojů Velké Karlovice
Augustin Krystyník práce se dřevem - kolářství Vsetín
Gabriela Mahdalová práce s textiliemi - těžká krojová krejčovina, šití a zdobení tradičního lidového oděvu Nivnice
Jiří Ondřej výroba březových metel Zubří
Dana Ptáčková práce s přírodními pletivy - košíkářství Morkovice-Slížany
Petr Stoklasa práce se dřevem - řezbářství a výroba štípaných holubiček Velké Karlovice
     
2021 - Ocenění    
Jiří Galuška výroba hudebních nástrojů - cimbálů Ostrožská Nová Ves
Anna Krocová drobné zvykoslovné předměty - výroba tradičních vizovických batikovaných kraslic Vizovice
Jan Vysloužil práce se dřevem - řezbářství Rudice
     
2022 - Ocenění    
Pavel Hirka práce s přírodními pletivy - košíkářství Zlín
Soňa Kölblová práce s textiliemi - šití a zdobení tradičního lidového oděvu Uherský Ostroh
Jarmila Kraváčková práce z textilních vláken - výšivky Babice
     
2023 - Ocenění    
Ladislav Breznický práce se sklem – foukané a tvarované sklo      Strání-Květná
Ing. Jaroslava Kvasničková práce se dřevem – truhlářské a stolářské práce řezbářství a soustružení dřeva       Chvalčov
Danuše Trtíková práce s textilem – textilní techniky – háčkované květinové kompozice      Zašová

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru