Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Termín sčítání zvěře ve Zlínském kraji 2024

Krajský úřad Zlínského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti, stanovil termín sčítání zvěře ve všech honitbách na území kraje na den 24. 2. 2024. Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů (do 1. 3. 2024) výsledek písemně oznámit orgánu státní správy myslivosti, kterým je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru