Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Kraje vydávají v přenesené působnosti nařízení kraje. Nařízení kraje vydává rada kraje. Při jejich vydávání jsou kraje povinny respektovat jak zákony, tak i předpisy nižší právní síly (tj. nařízení vlády a vyhlášky ministerstev a jiných ústředních právních úřadů). 

Nařízení Zlínského kraje jsou zveřejněna ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru