Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Poskytuje právní poradenství obcím, orgánům kraje a odborům krajského úřadu. Dohlíží na to, aby usnesení a rozhodnutí orgánů kraje byla po právní stránce v pořádku. 

Přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obcí ve Zlínském kraji ve správním řízení na úseku přestupků.

Přijímá žádosti o udělení státního občanství ČR, vydává osvědčení o státním občanství ČR. Provádí vyšší ověření matričních dokladů, vydává potvrzení ze sbírky listin a vykonává agendu veřejných sbírek.

Vyřizuje žádosti o poskytnutí informací v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím na úseku přestupků, matrik a ostatních správních činností, a na úseku živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství.

Provádí dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy, provádí cenovou kontrolu, ukládá pokuty za porušení cenových předpisů a vykonává agendu v oblasti pohřebnictví a válečných hrobů.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru