Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Seznam odborů

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Mgr. Renata Navarová Vedoucí odboru právního a Krajský živnostenský úřad

Telefon 577043550

E-mail renata.navarova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Michaela Pištěková Asistentka,výkon agendy veřejných sbírek

Telefon 577043551

Mobil -

E-mail michaela.pistekova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení legislativní a právní

Mgr. Zdeňka Foltýnová Vedoucí legislativního a právního oddělení

Telefon 577043570

E-mail zdenka.foltynova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Lukáš Fuit Právník – dotace, smlouvy

Telefon 577043554

Mobil -

E-mail lukas.fuit@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Iva Hudcová Právník - smlouvy

Telefon 577043555

Mobil -

E-mail iva.hudcova@zlinskykraj.cz

Budova b21

JUDr. Aleš Křížan Právní předpisy

Telefon 577043572

Mobil -

E-mail ales.krizan@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Tomáš Málek Právník

Telefon 577043585

Mobil -

E-mail tomas.malek@zlinskykraj.cz

Budova b21

JUDr. Kateřina Peterková Právník - obchodní společnosti, smlouvy

Telefon 577043568

Mobil -

E-mail katerina.peterkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Alena Vyoralová Právník – veřejná podpora, smlouvy

Telefon 577043569

Mobil -

E-mail alena.vyoralova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení státního občanství a přestupků

Mgr. Andrea Polehlová Vedoucí oddělení státního občanství a přestupků

Telefon 577043562

E-mail andrea.polehlova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Pavla Doupovcová Právník – přestupky, poskytování informací

Telefon 577043576

Mobil -

E-mail pavla.doupovcova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Blanka Durďáková Právník – přestupky, poskytování informací

Telefon 577043559

E-mail blanka.durdakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Jana Homolková Matriční a státoobčanská agenda

Telefon 577043561

Mobil -

E-mail jana.homolkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Hana Horčičková Státoobčanská agenda

Telefon 577043560

Mobil -

E-mail hana.horcickova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Alena Netuková DiS. Státoobčanská agenda

Telefon 577043566

Mobil -

E-mail alena.netukova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Renáta Straková Matriční a státoobčanská agenda

Telefon 577043574

Mobil -

E-mail renata.strakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Kateřina Valentová Přezkumné řízení, agenda poskytování informací

Telefon 577043556

Mobil -

E-mail katerina.valentova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Adriana Válková Veřejné sbírky

Telefon 577043565

Mobil -

E-mail adriana.valkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Zuzana Zetková Matriční a státoobčanská agenda, evidence obyvatel

Telefon 577043563

Mobil -

E-mail zuzana.zetkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Olga Štěrbová Státoobčanská agenda

Telefon 577043564

Mobil -

E-mail olga.sterbova@zlinskykraj.cz

Budova b21

JUDr. Darina Žmolíková Ph.D. Právník - přestupky, poskytování informací

Telefon 577043575

Mobil -

E-mail darina.zmolikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Krajský živnostenský úřad

Mgr. Pavlína Klimešová Vedoucí oddělení Krajský živnostenský úřad

Telefon 577043567

E-mail pavlina.klimesova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Petr Gistinger Živnostenská agenda

Telefon 577043586

Mobil -

E-mail petr.gistinger@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Milan Jonák Dozor - reklama, cenová kontrola

Telefon 577043571

E-mail milan.jonak@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Hana Kulísková Dozor - reklama, cenová kontrola, pohřebnictví

Telefon 577043557

Mobil -

E-mail hana.kuliskova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Mgr. Bc. Sandra Slobodian Źivnostenská agenda - právník

Telefon 577043553

Mobil -

E-mail sandra.slobodian@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Bedřich Štekl Pohřebnictví, válečné hroby

Telefon 577043558

E-mail bedrich.stekl@zlinskykraj.cz

Budova b21

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru