Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Seznam odborů

Odbor školství, mládeže a sportu

Mgr. Ondřej Zaorálek Vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Telefon 577043700

E-mail ondrej.zaoralek@zlinskykraj.cz

Budova b15

Martina Jakubů Administrativa odboru školství, mládeže a sportu

Telefon 577043701

E-mail martina.jakubu@zlinskykraj.cz

Budova b15

Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů

Ing. Tomáš Duda Vedoucí oddělení mládeže, sportu a RLZ

Telefon 577043748

E-mail tomas.duda@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Veronika Bednaříková Odb. poradce a konz. dot. politiky v obl. mládeže a sportu

Telefon 577043739

Mobil -

E-mail veronika.bednarikova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Anna Fenyková Odborný poradce dotační politiky v oblasti mládeže a sportu

Telefon 577043757

Mobil -

E-mail anna.fenykova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Mgr. Bc. Šárka Kostková Krajský školský koordinátor prevence rizikového chování

Telefon 577043746

Mobil -

E-mail sarka.kostkova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Ing. Radka Křiklavová Dotace, tělovýchova a sport v neziskovém sektoru

Telefon 577043706

Mobil -

E-mail radka.kriklavova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Marta Müllerová Rozvojová činnost v oblasti školství

Telefon 577043747

E-mail marta.mullerova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Mgr. Radim Sukop Metodik volnočasových aktivit dětí a mládeže

Telefon 577043744

Mobil -

E-mail radim.sukop@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Andrea Vorlová Rozvojová činnost v oblasti školství

Telefon 577043743

E-mail andrea.vorlova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Oddělení organizační a správní

Mgr. Lenka Janalíková Vedoucí organizačního a správního oddělení

Telefon 577043705

E-mail lenka.janalikova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Marcela Došlová Metodik pro základní umělecké školy, SVČ, plavecké školy, posuzování zahraničního vzdělání

Telefon 577043729

Mobil -

E-mail marcela.doslova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Mgr. Michal Duda Právník na odboru školství, mládeže a sportu

Telefon 577043768

E-mail michal.duda@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Jana Dvorská Metodik pro střední, vyšší odborné a soukromé školy

Telefon 577043737

Mobil -

E-mail jana.dvorska@zlinskykraj.cz

Budova b15

Mgr. Pavla Fryštacká Metodik pro střední školy, gymnázia a umělecké školy

Telefon 577043741

Mobil -

E-mail pavla.frystacka@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Tatiana Horáková Speciální školství, dětské domovy, porad. péče, integrace

Telefon 577043709

Mobil -

E-mail tatiana.horakova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Ilona Hrabcová Základní a mateřské školy

Telefon 577043717

Mobil -

E-mail ilona.hrabcova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Michaela Kaláčová Školní stravování

Telefon 577043714

Mobil -

E-mail michaela.kalacova@zlinskykraj.cz

Budova b15

PhDr. Soňa Marčíková Speciální školství, dětské domovy, porad. péče, integrace

Telefon 577043708

Mobil -

E-mail sona.marcikova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Bc. Soňa Mrlíková Střední školy, soukromé školy

Telefon 577043712

Mobil -

E-mail sona.mrlikova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Petra Skýpalová Školní stravování

Telefon 577043713

Mobil -

E-mail petra.skypalova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Bc. Markéta Suchánková Mateřské školy

Telefon 577043716

Mobil -

E-mail marketa.suchankova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Daniela Vašíčková Střední školy, poradenství ve vzdělávání

Telefon 577043715

Mobil -

E-mail daniela.vasickova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Vladimíra Říhová Zpracování statistických dat a agenda rejstříku

Telefon 577043730

Mobil -

E-mail vladimira.rihova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Mgr. Jana Šustková Základní školy, mateřské školy

Telefon 577043711

Mobil -

E-mail jana.sustkova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti

Ing. Roman Krajíček Ved. odd. rozpočtu a finan. školství v samost. působnosti

Telefon 577043725

Mobil -

E-mail roman.krajicek@zlinskykraj.cz

Budova b15

Bc. Klára Košíčková Účetní, metodik, rozborář

Telefon 577043719

Mobil -

E-mail klara.kosickova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Bc. Hana Matušů Účetní, metodik, rozborář

Telefon 577043752

Mobil -

E-mail hana.matusu@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Alexandr Milko Účetní metodik

Telefon 577043724

Mobil -

E-mail alexandr.milko@zlinskykraj.cz

Budova b15

Magda Mrkvanová Účetní, metodik, rozborář

Telefon 577043771

Mobil -

E-mail magda.mrkvanova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Radek Novák Metodická, analytická a koordinační činnost pro PO

Telefon 577043723

Mobil -

E-mail radek.novak@zlinskykraj.cz

Budova b15

Marcela Petrůjová Účetní, metodik, rozborář

Telefon 577043755

Mobil -

E-mail marcela.petrujova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Bc. Jitka Savarová Účetní, metodik, rozborář

Telefon 577043758

Mobil -

E-mail jitka.savarova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Jana Zemanová Účetní, metodik, rozborář

Telefon 577043756

Mobil -

E-mail jana.zemanova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Oddělení rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti

Ing. Petr Kedra Ved. odd. rozpočtu a financ. školství v přen. působnosti

Telefon 577043720

E-mail petr.kedra@zlinskykraj.cz

Budova b15

Bc. Kristýna Bahulíková Rozpis rozpočtů pro regionální školství

Telefon 577043740

Mobil -

E-mail kristyna.bahulikova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Bc. Kateřina Jurkovičová Rozpis rozpočtů pro regionální školství

Telefon 577043727

Mobil -

E-mail katerina.jurkovicova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Jana Kadlčková Rozpis rozpočtů pro regionální školství

Telefon 577043726

Mobil -

E-mail jana.kadlckova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Alžběta Kaňovská Rozpis rozpočtů pro regionální školství

Telefon 577043735

Mobil -

E-mail alzbeta.kanovska@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Tereza Křížanová Rozpis rozpočtů pro regionální školství

Telefon 577043721

Mobil -

E-mail tereza.krizanova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Hana Mališková Rozpis rozpočtů pro regionální školství

Telefon 577043736

Mobil -

E-mail hana.maliskova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Ivana Mičulková Rozpis rozpočtů pro regionálního školství

Telefon 577043728

E-mail ivana.miculkova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Ing. Dita Nuhlíčková Rozpočtování a financování škol a školských zařízení

Telefon 577043703

Mobil -

E-mail dita.nuhlickova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Bc. Katka Perdykulová Ekonomické rozbory a statistika

Telefon 577043734

Mobil -

E-mail katka.perdykulova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Radka Vašicová Rozpis rozpočtů pro regionální školství

Telefon 577043731

Mobil -

E-mail radka.vasicova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Lenka Voreková Rozpis rozpočtů pro regionální školství

Telefon 577043732

Mobil -

E-mail lenka.vorekova@zlinskykraj.cz

Budova b15

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru