Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Seznam odborů

Odbor zdravotnictví

Ing. Karol Muránsky Vedoucí odboru zdravotnictví

Telefon 577043800

E-mail karol.muransky@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Iva Jančíková Výběrová řízení dle zák. 48/1997 Sb. a administrativa

Telefon 577043801

Mobil -

E-mail iva.jancikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení správních činností ve zdravotnictví

Ing. Zdenka Šenkyříková Vedoucí oddělení správních činností ve zdravotnictví

Telefon 577043812

E-mail zdenka.senkyrikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Ing. Bc. Tomáš Bambuch Výkon státní správy a kontrolní činnosti v oblasti zdravotnictví

Telefon 577043804

E-mail tomas.bambuch@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Alena Kolářová Stížnosti a podání, oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Telefon 577043813

E-mail alena.kolarova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Andrea Mikušková Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrola

Telefon 577043806

E-mail andrea.mikuskova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Kateřina Polášková Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrola

Telefon 577043803

E-mail katerina.polaskova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Zuzana Procházková Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace převzatá KÚ

Telefon 577043805

Mobil -

E-mail zuzana.prochazkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení řízení a rozvoje

Ing. Michal Jašek Vedoucí oddělení řízení a rozvoje

Telefon 577043810

E-mail michal.jasek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Miroslav Bařinka Realizace hlavních směrů rozvoje ve zdravotnictví

Telefon 577043802

Mobil -

E-mail miroslav.barinka@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Štěpán Odstrčilík Ekonom-analytik pro oblast zdravotnictví

Telefon 577043808

Mobil -

E-mail stepan.odstrcilik@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Břetislav Čunek Majetkoprávní a ekonomicko-analytická agenda v oblasti zdravotnictví

Telefon 577043811

Mobil -

E-mail bretislav.cunek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru