Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Seznam odborů

Odbor ekonomický

Ing. Leona Kočařová Vedoucí ekonomického odboru

Telefon 577043630

E-mail leona.kocarova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Kamila Elšíková Forman Asistentka vedoucího ekonomického odboru

Telefon 577043631

E-mail kamila.forman@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení majetkoprávní a správy majetku

Mgr. Simona Krátká Vedoucí oddělení majetkoprávního a správy majetku

Telefon 577043636

Mobil -

E-mail simona.kratka@zlinskykraj.cz

Budova b21

Pavlína Bednaříková Komplexní zajišťování správy majetku kraje

Telefon 577043638

Mobil -

E-mail pavlina.bednarikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Petr Fiala Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy a evidence nem. majetku ZK

Telefon 577043896

Mobil -

E-mail petr.fiala@zlinskykraj.cz

Budova b22

Milena Jurníková Komplexní zajišťování správy majetku ZK

Telefon 577043884

Mobil -

E-mail milena.jurnikova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Bc. Pavla Kostelecká Právník ekonomického odboru

Telefon 577043641

Mobil -

E-mail pavla.kostelecka@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Martina Latináková Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku

Telefon 577043639

Mobil -

E-mail martina.latinakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Blanka Navrátilová Právník

Telefon 577043657

Mobil -

E-mail blanka.navratilova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jana Nedomová Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku

Telefon 577043642

Mobil -

E-mail jana.nedomova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Radovan Panoš Referent majetku - správní stavební a územní řízení

Telefon 577043637

Mobil -

E-mail radovan.panos@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Michal Pekarčík Právník ekonomického odboru

Telefon 577043648

Mobil -

E-mail michal.pekarcik@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Štefan Pekník Správa a evidence nemovitého majetku ZK

Telefon 577043893

Mobil -

E-mail stefan.peknik@zlinskykraj.cz

Budova b22

Ing. Martina Prandorfi Evidence majetku a pohledávek

Telefon 577043666

Mobil -

E-mail martina.prandorfi@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Jana Páleníková Referent majetkové správy

Telefon 577043897

E-mail jana.palenikova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Mgr. Monika Růžičková Právník

Telefon 577043869

Mobil -

E-mail monika.ruzickova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Ing. Petr Schwach Konzultační a poradenské činnosti vůči PO

Telefon 577043873

E-mail petr.schwach@zlinskykraj.cz

Budova b22

Ing. Jana Stašková Koordinátor majetkové správy

Telefon 577043882

E-mail jana.staskova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Kristýna Štalmachová Zajišťování majetkové správy

Telefon 577043668

Mobil -

E-mail kristyna.stalmachova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení příspěvkových organizací

Ing. Martin Novák Vedoucí oddělení příspěvkových organizací

Telefon 577043670

Mobil -

E-mail martin.novak@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jan Bujáček Informační manažer v oblasti PO

Telefon 577043669

Mobil -

E-mail jan.bujacek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Zdeňka Daňková Financování a výkaznictví PO, kraje a obcí

Telefon 577043676

Mobil -

E-mail zdenka.dankova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Marie Kotásková Financování a výkaznictví PO, kraje a obcí

Telefon 577043678

Mobil -

E-mail marie.kotaskova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Dagmar Krajčová Komplexní správa majetku kraje včetně jeho využití

Telefon 577043673

Mobil -

E-mail dagmar.krajcova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Lenka Miková Financování a výkaznictví PO, kraje a obcí

Telefon 577043679

Mobil -

E-mail lenka.mikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Hana Sazimová Financování a výkaznictví PO, kraje a obcí

Telefon 577043672

Mobil -

E-mail hana.sazimova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Pavlína Číčelová Financování a výkaznictví PO kraje, obcí a obchodních společností

Telefon 577043674

Mobil -

E-mail pavlina.cicelova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení rozpočtu a financování

Ing. Anna Bajerová Vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Telefon 577043650

E-mail anna.bajerova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Vlastimil Gajdůšek Rozpočtář pro KÚ

Telefon 577043664

Mobil -

E-mail vlastimil.gajdusek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Dana Jelšíková Rozpočtář pro KÚ

Telefon 577043651

Mobil -

E-mail dana.jelsikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Jarmila Lejsalová Rozpočty a financování obcí, metodika, výkazy obcí

Telefon 577043654

Mobil -

E-mail jarmila.lejsalova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Petra Němcová Rozpočtář pro KÚ

Telefon 577043658

Mobil -

E-mail petra.nemcova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Kateřina Pavelková Rozpočty a financování obcí, metodika, výkazy obcí

Telefon 577043649

Mobil -

E-mail katerina.pavelkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Dagmar Surovíková Rozpočtář

Telefon 577043671

Mobil -

E-mail dagmar.surovikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Marcela Valová Rozpočtář pro KÚ

Telefon 577043677

Mobil -

E-mail marcela.valova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Tomáš Šumbera Rozpočtář pro KÚ

Telefon 577043634

Mobil -

E-mail tomas.sumbera@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení účetnictví

Ing. Jaroslav Ondrůšek Vedoucí oddělení účetnictví

Telefon 577043646

Mobil -

E-mail jaroslav.ondrusek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Kateřina Bochořáková Účetní metodik a specialista pro oblast transferů

Telefon 577043633

Mobil -

E-mail katerina.bochorakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jana Bártková Účetní metodik a specialista pro oblast transferů

Telefon 577043640

Mobil -

E-mail jana.bartkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Iva Chomová Účetní specialista

Telefon 577043655

Mobil -

E-mail iva.chomova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Magda Dlabajová Účetní pro KÚ

Telefon 577043667

Mobil -

E-mail magda.dlabajova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Lenka Foldynová Účetní pro KÚ

Telefon 577043675

Mobil -

E-mail lenka.foldynova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Romana Galová Účetní pro KÚ

Telefon 577043665

Mobil -

E-mail romana.galova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Lenka Hilnerová Účetní metodik a specialista pro oblast majetku

Telefon 577043652

Mobil -

E-mail lenka.hilnerova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Jitka Hrabincová Účetní pro KÚ

Telefon 577043659

Mobil -

E-mail jitka.hrabincova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Stanislav Kiedroň Účetní pro KÚ

Telefon 577043653

Mobil -

E-mail stanislav.kiedron@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jana Olšáková Pokladní, účetní specialista

Telefon 577043662

Mobil -

E-mail jana.olsakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Vladimíra Rachůnková Účetní pro KÚ

Telefon 577043656

Mobil -

E-mail vladimira.rachunkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Martina Sedláčková DiS. Účetní pro KÚ

Telefon 577043663

Mobil -

E-mail martina.sedlackova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Lucie Trhlíková Účetní metodik a specialista pro oblast majetku

Telefon 577043644

Mobil -

E-mail lucie.trhlikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Martina Vlčková Čížová Metodik daní a účetnictví

Telefon 577043643

Mobil -

E-mail m.vlckovacizova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Martina Čápová Pokladní - účetní

Telefon 577043661

Mobil -

E-mail martina.capova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru