Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Seznam odborů

Hejtman Zlínského kraje

Ing. Radim Holiš hejtman

Telefon 577043100

E-mail radim.holis@zlinskykraj.cz

Budova b21

Statutární náměstkyně hejtmana - životní prostředí, zemědělství, sociální věci

Bc. Hana Ančincová statutární náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství, oblast sociálních věcí a neziskového sektoru

Telefon 577043120

E-mail hana.ancincova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Náměstek hejtmana - doprava

Ing. Radek Doležel náměstek hejtmana pro dopravu

Telefon 577043115

E-mail radek.dolezel@zlinskykraj.cz

Budova b21

Náměstek hejtmana - strategický rozvoj, územní plán, dotace,cestovní ruch

Lubomír Traub MSc. náměstek hejtmana pro strategický rozvoj, územní plánování, dotace a cestovní ruch

Telefon 577043125

E-mail lubomir.traub@zlinskykraj.cz

Budova b21

Náměstek hejtmana - finance, majetek a rozvoj podnikání

Ing. David Vychytil náměstek hejtmana pro oblast financí, majetku a rozvoje podnikání

Telefon 577043130

Mobil -

E-mail david.vychytil@zlinskykraj.cz

Budova b21

Náměstkyně hejtmana - zdravotnictví

MUDr. Olga Sehnalová MBA náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví

Telefon 577043145

E-mail olga.sehnalova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Člen rady ZK - digitalizace, mládež a sport

Ing. Jiří Jaroš radní pro digitalizaci, mládež a sport

Telefon 577043129

E-mail jiri.jaros@zlinskykraj.cz

Budova b21

Členka Rady ZK - kultura a školství

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová , Ph.D. radní pro kulturu a školství

Telefon 577043140

E-mail zuzana.fiserova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Člen Rady ZK - investice

Zbyněk Fojtíček radní pro oblast investic

Telefon 577043105

E-mail zbynek.fojticek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Předseda výboru pro dopravu

Ing. arch Jakub Zach předseda výboru pro dopravu

Telefon 577043127

E-mail jakub.zach@zlinskykraj.cz

Budova b21

Předseda výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru