Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Seznam odborů

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Jana Káčerová Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Telefon 577043350

E-mail jana.kacerova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Miroslava Janáčková EIA

Telefon 577043371

Mobil -

E-mail miroslava.janackova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Dominik Krpal EIA

Telefon 577043386

E-mail dominik.krpal@zlinskykraj.cz

Budova b21

Gabriela Trnovcová Administrativa, ekonomika pro oblast životního prostředí

Telefon 577043351

E-mail gabriela.trnovcova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Vlasta Urbánková EIA

Telefon 577043379

E-mail vlasta.urbankova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Renata Čablová SEA, územní plány

Telefon 577043373

Mobil -

E-mail renata.cablova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Jan Černý Koordinovaná závazná stanoviska

Telefon 577043390

Mobil -

E-mail jan.cerny@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení hodnocení ekologických rizik

Oddělení právní a ochrany přírody

JUDr. Jolana Hulínová Vedoucí oddělení právního a ochrany přírody

Telefon 577043353

E-mail jolana.hulinova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Ivona Démuthová Ochrana přírody a krajiny

Telefon 577043393

Mobil -

E-mail ivona.demuthova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Petra Marková Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

Telefon 577043365

E-mail petra.markova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Dagmar Metyšová Ochrana přírody a krajiny

Telefon 577043389

Mobil -

E-mail dagmar.metysova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Kateřina Novotná Výkon státní správy - NATURA 2000

Telefon 577043358

Mobil -

E-mail katerina.novotna@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Markéta Nováková Výkon státní správy

Telefon 577043377

Mobil -

E-mail marketa.novakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Petr Pavelčík Výkon státní správy a samosprávy

Telefon 577043361

Mobil -

E-mail petr.pavelcik@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Pavel Šnajdara Výkon státní správy a samosprávy

Telefon 577043362

Mobil -

E-mail pavel.snajdara@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Magdaléna Šnajdarová Výkon státní správy a samosprávy

Telefon 577043394

E-mail magdalena.snajdarova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení technické ochrany prostředí a energetiky

Ing. Miriam Kubišová Vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky

Telefon 577043382

E-mail miriam.kubisova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Marek Gazárek Ochrana ovzduší

Telefon 577043378

Mobil -

E-mail marek.gazarek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jan Kattauer Integrovaná prevence

Telefon 577043397

Mobil -

E-mail jan.kattauer@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Ivo Kunc Ochrana ovzduší

Telefon 577043388

E-mail ivo.kunc@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Diana Lysáková Integrovaná prevence

Telefon 577043364

Mobil -

E-mail diana.lysakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Dagmar Mačková Ochrana ovzduší

Telefon 577043352

Mobil -

E-mail dagmar.mackova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Simona Musilová Integrovaná prevence

Telefon 577043375

Mobil -

E-mail simona.musilova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Magda Němečková Odpadové hospodářství

Telefon 577043363

Mobil -

E-mail magda.nemeckova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Milan Pekárek Odpadové hospodářství

Telefon 577043360

Mobil -

E-mail milan.pekarek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Bohdana Pešková Ochrana ovzduší

Telefon 577043387

Mobil -

E-mail bohdana.peskova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Klára Svitková Integrovaná prevence

Telefon 577043385

Mobil -

E-mail klara.svitkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Martina Vybíralová Odpadové hospodářství, geologie

Telefon 577043354

E-mail martina.vybiralova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Miroslava Švecová Odpadové hospodářství

Telefon 577043381

Mobil -

E-mail miroslava.svecova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení vodního hospodářství

Ing. Dana Zápecová Vedoucí oddělení vodního hospodářství

Telefon 577043357

E-mail dana.zapecova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Radomíra Huserová Vodní hospodářství

Telefon 577043356

Mobil -

E-mail radomira.huserova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jana Kukučková Vodní hospodářství

Telefon 577043374

Mobil -

E-mail jana.kukuckova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Marcela Lucová Vodní hospodářství

Telefon 577043359

E-mail marcela.lucova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Ivana Slováková Vodní hospodářství

Telefon 577043383

E-mail ivana.slovakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Dagmar Vodáková Vodní hospodářství

Telefon 577043366

E-mail dagmar.vodakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Ivana Šeflová Vodní hospodářství

Telefon 577043396

E-mail ivana.seflova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

Ing. Zdeněk Florián Ved. odd. zemědělství, lesního hosp., myslivosti a ryb.

Telefon 577043376

E-mail zdenek.florian@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Jan Adámek Státní správa lesů

Telefon 577043372

E-mail jan.adamek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Šárka Bezděčíková Státní správa lesů a kontrola dotací v lesním hospodářství

Telefon 577043395

Mobil -

E-mail sarka.bezdecikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Milena Ingrová Ochrana zemědělského půdního fondu

Telefon 577043384

Mobil -

E-mail milena.ingrova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Martin Koňárek Státní správa lesů a kontrola dotací v lesním hospodářství

Telefon 577043355

Mobil -

E-mail martin.konarek@zlinskykraj.cz

Budova b21

MVDr. Petra Mačáková Mišáková Státní správa rybářství, ochrana zvířat proti týrání, ochrana ZPF

Telefon 577043380

E-mail petra.macakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Alice Ohnoutková Státní správa lesů, myslivost

Telefon 577043367

E-mail alice.ohnoutkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Ivana Půčková Ochrana zemědělského půdního fondu

Telefon 577043368

Mobil -

E-mail ivana.puckova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Marcela Strakošová Státní správa lesů a příspěvky na hospodaření v lesích

Telefon 577043369

E-mail marcela.strakosova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Lucie Škvařilová Státní správa na úseku zemědělství a lesů

Telefon 577043399

Mobil -

E-mail lucie.skvarilova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru