Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Seznam odborů

Odbor sociálních věcí

Mgr. Tomáš Bernatík Vedoucí odboru sociálních věcí

Telefon 577043300

E-mail tomas.bernatik@zlinskykraj.cz

Budova b21

JUDr. Pavla Hynčicová Právník odboru

Telefon 577043319

E-mail pavla.hyncicova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Lucie Klementová DiS. Koordinátor mezioborové spolupráce

Telefon 577043304

E-mail lucie.klementova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Radka Šmédková Administrativa odboru

Telefon 577043301

E-mail radka.smedkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení sociálně-právní ochrany

Mgr. Simona Čubáková Vedoucí oddělení SPO

Telefon 577043322

E-mail simona.cubakova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Bc. Kateřina Bednárková Metodik veřejného opatrovnictví

Telefon 577043329

Mobil -

E-mail katerina.bednarkova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Bc. Silvie Derková Sociální a poradenská práce na úseku NRP

Telefon 577043333

E-mail silvie.derkova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Mgr. Barbora Fejtová Psycholog NRP

Telefon 577043344

Mobil -

E-mail barbora.fejtova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Mgr. Eva Horáková Metodika, poradenství a vyřizování stížností

Telefon 577043316

Mobil -

E-mail eva.horakova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Ing.Bc. Bohdana Jiráková Vydávání pověření k výkonu SPO

Telefon 577043320

Mobil -

E-mail bohdana.jirakova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Bc. Helena Jurásková Sociální a poradenská práce na úseku NRP

Telefon 577043321

E-mail helena.juraskova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Mgr. Kamila Jurášková Psycholog NRP

Telefon 577043317

Mobil -

E-mail kamila.juraskova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Mgr. Jana Kolářová DiS. Metodik sociální práce

Telefon 577043308

Mobil -

E-mail jana.kolarova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Mgr. Veronika Mlčáková Metodik sociální práce

Telefon 577043327

E-mail veronika.mlcakova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Bc. Pavla Voráčová Odborný koordinátor v oblasti sociálních služeb

Telefon 577043309

E-mail pavla.voracova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Mgr. Eva Váňová Sociální a poradenská práce na úseku NRP

Telefon 577043334

Mobil -

E-mail eva.vanova@zlinskykraj.cz

Budova b22

Oddělení sociálních služeb

Ing. Petr Valášek Vedoucí oddělení SSL

Telefon 577043313

E-mail petr.valasek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Rut Halmazňová Metodika sociální péče

Telefon 577043306

Mobil -

E-mail rut.halmaznova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jiří Huňka Analytická a konzultační činnost v oblasti PO

Telefon 577043341

E-mail jiri.hunka@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Jana Janečková Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče

Telefon 577043325

E-mail jana.janeckova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Martina Juricová Metodika sociální péče

Telefon 577043343

Mobil -

E-mail martina.juricova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Jana Lajzová Ekonomika, majetek a investice

Telefon 577043328

Mobil -

E-mail jana.lajzova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Matěj Mizera Odborný koordinátor

Telefon 577043303

E-mail matej.mizera@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Gabriela Pallová Komplexní analytická a koncepční činnost v oblasti sociálních věcí

Telefon 577043315

Mobil -

E-mail gabriela.pallova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jana Petříková Výkon samosprávy v oboru zřizovatelských funkcí

Telefon 577043335

Mobil -

E-mail jana.petrikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Monika Slámová Samostatný výkon agendy zřizovatelských funkcí

Telefon 577043330

Mobil -

E-mail monika.slamova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Ing. Lenka Kapustová Vedoucí oddělení plánování a rozvoje SSL

Telefon 577043310

E-mail lenka.kapustova@zlinskykraj.cz

Budova b21

RNDr. Hana Hartlová Souhrnné koncepční a rozvojové agendy

Telefon 577043338

Mobil -

E-mail hana.hartlova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Kateřina Juříková DiS. Podpora poskytovatelů sociálních služeb

Telefon 577043312

Mobil -

E-mail katerina.jurikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Andrea Kattauerová Podpora poskytovatelů sociálních služeb

Telefon 577043342

Mobil -

E-mail andrea.kattauerova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Eva Kvapilová Koordinační, projektový a programový pracovník

Telefon 577043337

Mobil -

E-mail eva.kvapilova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Adéla Lhotová Koordinace a usměrňování jednot.oborů soc. služeb

Telefon 577043326

Mobil -

E-mail adela.lhotova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Ing. Kateřina Lukášová Podpora poskytovatelů sociálních služeb

Telefon 577043307

Mobil -

E-mail katerina.lukasova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jana Matulíková Koordinační, projektový a programový pracovník

Telefon 577043323

Mobil -

E-mail jana.matulikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Pavla Němečková Koordinační a metodická činnost v oblasti rozvoje sociálních služeb

Telefon 577043331

Mobil -

E-mail pavla.nemeckova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Dana Samiecová Registrace sociálních služeb-rozhodovací, konzultační a poradenská činnost

Telefon 577043324

Mobil -

E-mail dana.samiecova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Eva Sonntagová Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce

Telefon 577043314

Mobil -

E-mail eva.sonntagova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Eva Toboláková Podpora poskytovatelů sociálních služeb

Telefon 577043340

Mobil -

E-mail eva.tobolakova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Zora Vítková Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních služeb

Telefon 577043318

E-mail zora.vitkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Magda Šimonková Tvorba koncepce sociální politiky na daném území

Telefon 577043305

Mobil -

E-mail magda.simonkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Lenka Žáčková Registrace sociálních služeb-rozhodovací, konzultační a poradenská činnost

Telefon 577043332

E-mail lenka.zackova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru