Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

VYPLŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Závěrečná zpráva Vám bude doručena emailem prostřednictvím odkazu (linku).

Klikem na vyžlucený odkaz se vám otevře předvyplněný formulář Závěrečné zprávy. Přes tento odkaz se můžete ke zprávě kdykoliv dostat.

Obrázek1.png (134 KB)

Pokud potřebujete přerušit vyplňování, je NUTNÉ si již předvyplněné data uložit – po 30 minutách nečinnosti dojde ke ztrátě spojení, formulář se uzavře a data se ztratí.

Zprávu si uložíte pomocí tlačítka „Uložit data“ na konci formuláře. Stáhne se vám soubor s příponou XML nejčastěji do složky Stažené/Download (pokud při ukládání/stažení nezvolíte jinou).

Obrázek2.png (22 KB)

Obrázek3.png (373 KB)

Pro pokračování vyplňování je třeba kliknout na odkaz v emailu a následně pomocí tlačítka „Načíst data“ vložit do formuláře soubor s koncovkou XML.

Obrázek4.png (112 KB)

Obrázek5.png (166 KB)

Po načtení dat pokračujete ve vyplňování s daty, které jste si uložili.

Pokud jste ZZ vyplnili správně, po stisku tlačítka ODESLAT dojde k elektronickému odeslání dat. Formulář se uzavře (uzamkne), zešedne a vygeneruje se čárový kód.

K této odeslané finální verzi Závěrečné zprávy se můžete kdykoliv vrátit klikem na odkaz, na kterém jste ZZ vyplňovali a který jste v začátku obdrželi do emailu.

Finální verzi Závěrečné zprávy je nutné oficiálně zaslat na Zlínský kraj (datovou schránkou, či poštou), pro tuto činnost využijte tlačítka TISK na konci odeslaného formuláře:

Obrázek6.png (36 KB)

Otevře se vám plovoucí okno prohlížeče ve kterém bude odeslaný formulář zobrazen v podobě pro tisk. Můžete zvolit vytisknutí, nebo uložení do PDF.

Obrázek7.png (223 KB)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru