Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

.

Dotační programy 2024 →

Dotační programy 2023 →

Archiv dotačních programů →

Informace o dotačním systému Zlínského kraje

Zlínský kraj podporuje rozvoj svého územního obvodu v souladu se svými prioritami definovanými v základních (Strategie rozvoje Zlínského kraje a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje) a sektorových koncepcích a vyhlašuje každoročně PROGRAMY PODPORY v sekcích Fondu Zlínského kraje:

 

§  ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Programy v této sekci naleznete v archivu dotačních programů zde.

(individuální dotace v oblasti Rozvojové programy a krizové řízení)

§  KULTURA -  podpora kulturních akcí a aktivit, vydavatelské činnosti a obnovy památek

Programy v této sekci naleznete v archivu dotačních programů zde.

(individuální dotace v oblasti Kultura)

§  SOCIÁLNÍ VĚCI -  podpora sociálně zdravotních aktivit

Programy v této sekci naleznete v archivu dotačních programů zde.

(individuální dotace v oblasti Sociální věci)

§  MLÁDEŽ A SPORT - podpora sportovních a mládežnických aktivit

Programy v této sekci naleznete v archivu dotačních programů zde.

(individuální dotace v oblasti Mládež a sport)

 

Žadatel může zažádat o podporu ve lhůtě stanovené příslušným Programem doručením vyplněné Žádosti o poskytnutí podpory, zveřejněné na webových stránkách Zlínského kraje, v souladu s podmínkami Programu (aktuálně vyhlášené výzvy naleznete zde). Žádost na identický účel je možné předložit do jediného dotačního Programu. Žádost nerespektující podmínky Programu, není hodnocena a nemá nárok na podporu. Žádosti naplňující podmínky Programu jsou hodnoceny a navrženy v souladu s hodnocením k udělení či neudělení podpory. O výsledku rozhodnutí orgánu kraje jsou žadatelé informováni a s úspěšnými žadateli je uzavírána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí podpory. Projekty, které byly na základě Žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu podpořeny, musí být realizovány dle podmínek Programu a uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí podpory a vyúčtovány předložením závěrečné zprávy v termínu definovaném veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí podpory.

Ve výjimečných případech může žadatel zpracováním Žádosti o poskytnutí podpory, zveřejněné v dané sekci Fondu,  požádat o INDIVIDUÁLNÍ PODPORU na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Účelovou podporou je možné podpořit pouze projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci žádného vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu.

 

Žadatel nesmí být účastníkem soudního řízení, jehož jedním z dalších účastníků je Zlínský kraj, případně právnická osoba zřízená nebo založená poskytovatelem.  Seznam zřizovaných a založených organizací Zlínským krajem naleznete zde.

 

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru