Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

DOTAČNÍ PROGRAMY ZLÍNSKÉHO KRAJE na rok 2024

Název programu

Finanční
alokace
(mil. Kč)

Termín
vyhlášení
programu

Příjem žádostí od - do

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

RP01-24 Podpora vodohospodářské infrastruktury (pro dotační titul 1 a 2)

19,080

19.12.2023

pro dotační titul 1 a 2

22.01.2024 - 19.07.2024 do 13:00 hodin

RP01-24 Podpora vodohospodářské infrastruktury (pro dotační titul 3)

 

pro dotační titul 3

22.01.2024 - 08.03.2024 do 13:00 hodin

RP02-24 Program na podporu obnovy venkova

44,000

19.12.2023

22.01.2024 - 19.02.2024 do 13:00 hodin

RP04-24 Podpora ekologických aktivit v kraji

1,200

20.12.2023

12.02.2024 - 08.03.2024 do 12:00 hodin

RP06-24 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví

0,800

20.12.2023

22.01.2024 - 07.02.2024 do 15:00 hodin

RP07-24 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování

0,800

20.12.2023

22.01.2024 - 07.02.2024 do 15:00 hodin

RP08-24 Podpora včelařství ve Zlínském kraji

1,200

20.12.2023

12.02.2024 - 08.03.2024 do 12:00 hodin

RP11-24 Besip Zlínského kraje

2,350

19.12.2023

22.01.2024 - 01.03.2024 do 11:00 hodin

RP12-24 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

14,000

20.12.2023

22.01.2024 - 09.02.2024 do 10:00 hodin

RP14-24 Vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje

3,000

09.01.2024

12.02.2024  - 31.12.2025  do 11:00 hodin

RP16-24 Stipendijní program pro zdravotnické obory

 

 

 

RP17-24 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

7,500

20.12.2023

12.02.2024 - 08.03.2024 do 12:00 hodin

RP18-24 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK

0,800

20.12.2023

22.01.2024 - 02.02.2024 do 12:00 hodin

RP19-24 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

2,000

20.12.2023

22.01.2024 - 14.02.2024 do 16:00 hodin

RP22-24 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+

 

 

bude záviset na výzvě MPO na rok 2024

RP23-22 Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve ZK

3,000

18.10.2022

21. 11. 2022 - 31. 8. 2026 do 15 hodin,
nebo do vyčerpání finanční alokace Programu

RP24-24 Podpora karavanových stání ve Zlínském kraji

 

 

 

RP25-24 Obědy do škol ve Zlínském kraji VI pro školní rok 2024/2025

6,600

15.03.2024

16.4.2024 - 24.5.2024 do 12:00 hodin

RP26-24 Program na podporu rozvoje obcí nad 5000 obyvatel

40,500

14.05.2024

14.06.2024 - 30.06.2025 do 16:00 hodin

RP27-24 Podpora regionální zemědělské, potravinářské a vinařské produkce

5,000

21.02.2024

25.3.2024 - 19.4.2024 do 12:00 hodin

RP28-24 Podpora turistických informačních center ve Zlínském kraji

5,000

21.02.2024

25.3.2024 - 19.4.2024 do 12:00 hodin 

Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory

(INDIVIDUÁLNÍ DOTACE)

4,700

01.01.2023

od 01.01.2023 do 31.12.2025

KULTURA

KUL01-24 Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu - 
1. kolo

8,000

20.12.2023

20.01.2024 - 31.01.2024 do 10:00 hodin (1. kolo) 

KUL01-24 Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu -
2.kolo

 

03.04.2024 - 15.04.2024 do 15:00 hodin (2. kolo)

KUL03-24 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

6,000 

20.12.2023

22.01.2024 - 02.02.2024 do 12:30 hodin

KUL04-24 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

12,000 

20.12.2023

22.01.2024 - 21.03.2024 do 13:00 hodin

KUL06-24 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

3,500 

20.12.2023

01.02.2024 do 15.02.2024 do 13:00 hodin

KUL07-24 Program na podporu odborné činnosti v památkové péči

0,500

20.12.2023

22.01.2024 - 09.02.2024 do 13:00 hodin

SOCIÁLNÍ VĚCI

SOC01-24 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit 3,600 20.12.2023 22.01.2024 - 12.02.2024

MLÁDEŽ A SPORT

MaS01-24 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu - 1. kolo

6,000

20.12.2023

22. 1. 2024 - 14. 2. 2024 do 16:00 hodin

MaS01-24 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu - 2. kolo

 

13. 5. 2024 - 5. 6. 2024 do 16:00 hodin

MaS02-24 Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel 8,000 20.12.2023 22.01.2024 - 14.02.2024 do 16:00 hodin
MaS03-24 Činnost a rozvoj mládežnického sportu 50,000 20.12.2023 22.01.2024 - 14.02.2024 do 16:00 hodin
MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje 39,411 27.09.2023 30.10.2023 - 31.05.2024 do 13:00 hodin

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru