Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

DOTAČNÍ PROGRAMY ZLÍNSKÉHO KRAJE na rok 2023

Název programu

Finanční
alokace
(mil. Kč)

Termín
vyhlášení
programu

Příjem žádostí od - do

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

RP01-23 Podpora vodohospodářské infrastruktury

19,080

20.12.2022

23. 01. 2023 - 21. 07. 2023 do 13:00 hodin

RP02-23 Program na podporu obnovy venkova DT1 až DT5

28,000 + 5,000

20.12.2022

23. 01. 2023 - 20. 02. 2023 do 13:00 hodin

RP02-23 Program na podporu obnovy venkova DT6-Podpora zpracování projektových dokumentací

23.03.2023

24. 4. 2023 - 22. 5. 2023 do 13:00 hodin

RP04-23 Podpora ekologických aktivit v kraji

1,000

20.12.2022

23. 01. 2023 - 24. 02. 2023 do 12:00 hodin

RP06-23 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví

0,800

20.12.2022

23. 01. 2023 - 06. 02. 2023 do 15:00 hodin

RP07-23 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování

0,800

20.12.2022

23. 01. 2023 - 06. 02. 2023 do 15:00 hodin

RP08-23 Podpora včelařství ve Zlínském kraji

1,200

20.12.2022

23. 01. 2023 - 17. 02. 2023 do 12:00 hodin

RP11-23 Besip Zlínského kraje

1,850

20.12.2022

23. 01. 2023 - 03. 03. 2023 do 11:30 hodin

RP12-23 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

14,500

22.12.2022

23. 01. 2023 - 10. 02. 2023 do 11:00 hodin

RP16-23 Stipendijní program pro zdravotnické obory

0,750

31.5.2023

3. 7. 2023 - 27. 10. 2023 do 13:00 hodin

RP17-23 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

7,500

22.12.2022

23. 01. 2023 - 17. 02. 2023 do 12:00 hodin

RP18-23 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK

0,800

20.12.2022

23. 01. 2023 - 06. 02. 2023 do 12:00 hodin

RP19-23 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

0,706

21.12.2022

23. 01. 2023 - 10. 02. 2023 do 11:00 hodin

RP22-23 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+

2,000

14.11.2023

15.12.2023 - 12.01.2024 do 11:30 hodin

RP23-22 Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve ZK

3,000

18.10.2022

21. 11. 2022 - 31. 8. 2026 do 15 hodin,
nebo do vyčerpání finanční alokace Programu

RP24-23 Podpora karavanových stání ve Zlínském kraji

3,000

22.08.2023

 22.09.2023 - 13.10.2023 do 11:30 hodin

RP25-23 Obědy do škol ve Zlínském kraji VI pro školní rok 2023/2024

4,000

30.05.2023

30.06.2023 - 21.07.2023 do 12:00 hodin

KULTURA

KUL01-23 Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu - 
1. kolo

5,000

21.12.2022

20. 01. 2023 - 31. 01. 2023 do 10:00 hodin 

KUL01-23 Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu -
2.kolo

13.03.2023

17. 04. 2023 - 28. 04. 2023 do 10:00 hodin

KUL03-23 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

6,000 

21.12.2022

23. 01. 2023 - 03. 02. 2023 do 12:30 hodin

KUL05-23 Otevřené brány

0,363 
181,5 tis. Kč/rok

21.12.2022

24. 01. 2023 - 08. 02. 2023 do 12:00 hodin

KUL06-23 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

2,500 

31.01.2023

03. 03. 2023 - 13. 03. 2023 do 13:00 hodin

KUL07-23 Program na podporu odborné činnosti v památkové péči 0,600 05.04.2023 09. 05. 2023 - 31. 05. 2023

SOCIÁLNÍ VĚCI

SOC01-23 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

2,600

20.12.2022

23. 01. 2023 - 13. 02. 2023

MLÁDEŽ A SPORT

MaS01-23 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu - 1. kolo

5,000

21.12.2022

23. 01. 2023 - 15. 02. 2023 do 16:00 hodin

MaS01-23 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu - 2. kolo

 

15. 05. 2023 - 07. 06. 2023 do 16:00 hodin

MaS02-23 Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel

5,000

21.12.2022

23. 01. 2023 - 15. 02. 2023 do 16:00 hodin

MaS03-23 Činnost a rozvoj mládežnického sportu

41,300

21.12.2022

23. 01. 2023 - 15. 02. 2023 do 16:00 hodin

MaS06-23 Podpora sebeobrany žáků na základních školách - 1. kolo

3,000 

21.12.2022

23. 01. 2023 - 28. 02. 2023 do 15:00 hodin

MaS06-23 Podpora sebeobrany žáků na základních školách - 2. kolo

21.12.2022

22. 03. 2023 - 18. 04. 2023 do 15:00 hodin

MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje

20,000 + 19,411

27.09.2023

30.10.2023 - 31.05.2024 do 13:00 hodin

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru