KUL06-23 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

Termín vyhlášení programu: 31.01.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 03.03.2023 -> 13.03.2023

Finanční alokace: 2,5 mil.Kč

Oblast (sekce) dotace: Kultura

NÁVOD NA STAŽENÍ PROGRAMU FORM FILLER (a také jeho aktualizaci), který je nutné mít nainstalovaný v počítači pro otevření a k vyplnění elektronické žádosti, naleznete zde. V případě, že již máte FormFiller nainstalovaný z minulých let, doporučujeme jeho aktualizaci, návod naleznete ve výše uvedeném odkazu.

Veškeré informace o dotačním titulu a termín příjmu žádostí naleznete v Programu, viz níže "Dokumenty ke stažení".

Elektronickou verzi formuláře Žádosti o poskytnutí dotace je možné vyplnit a odeslat od 3. 3. 2023 do 13. 3. 2023 do 13:00 hodin, v tomto období je třeba dle pravidel Programu KUL06-23 Žádost, včetně všech povinných příloh, ROVNĚŽ DORUČIT V PÍSEMNÉ PODOBĚ (poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo zaslat pomocí datové schránky).

Pozn. Při plánování kulturních projektů a akcí mějte na zřeteli možná omezení v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

V souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou vybrané právnické osoby povinny k Žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů vyhlašovaných Zlínským krajem doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Bližší informace poskytne Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz).

Další informace o dotačních programech ze sekce KULTURA naleznete také na stránce Odboru kultury a památkové péče zde.

Žádost o dotaci ke stažení

(zde v odkazu níže si můžete stáhnout interaktivní žádost o dotaci určenou k vyplnění a odeslání, odkaz je aktivní pouze v době příjmu žádostí)
Žádost KUL06-23 - K ODESLÁNÍ