Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ve sbírce zákonů pod č. 204/2015 Sb. vyšel zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon přináší řadu změn, nicméně z hlediska praxe orgánů památkové péče tou asi nejvýznamnější změnou je úprava znění § 20 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tato změna nabývá účinnosti již 1. října 2015, je ovšem třeba mít na paměti i přechodná ustanovení.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru