Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj a památky

Zlínský kraj představuje ve svém památkovém fondu významný soubor urbanistických, architektonických, kulturně – historických, uměleckých a estetických hodnot, jehož význam a potřeba ochrany jsou vyjádřeny existencí památkových rezervací, památkových zón, ochranných pásem, zařazením Areálu zámku Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO i soustavným společenským zájmem o uchování těchto hodnot.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru