Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Fond Zlínského kraje

 • Program KUL03 – Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu 
 • Program KUL07 – Program na podporu odborné činnosti v památkové péči 

Dotace Ministerstva kultury ČR

 • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
 • Havarijní program
 • Program záchrany architektonického dědictví
 • Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny
 • Program restaurování movitých kulturních památek
 • Program podpory pro památky světového dědictví (dříve UNESCO)
 • Program Kulturní aktivity v památkové péči

Dotace Ministerstva zemědělství ČR

 • Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 • Podpora obnovy a rozvoje venkova – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Fondy EHP a Norska

Adopce památek - Nadační fond obnovy památek

 

Evropská komise zveřejnila českou jazykovou mutaci Příručky pro financování CulturEU, která Vám umožní mít přehled o možnostech financování kulturních a kreativních odvětví ze všech zdrojů EU v období 2021–2027. Více informací naleznete zde.

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru