Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení příspěvkových organizací

zabezpečuje finanční řízení příspěvkových organizací Zlínského kraje, sleduje a vyhodnocuje hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje podle platného rozpočtu, s výjimkou škol a školských zařízení. Metodicky řídí odbor školství, mládeže a sportu v oblasti finančního hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje ve školství. Zpracovává podklady pro návrh rozpočtu Zlínského kraje, zprávu o hospodaření a závěrečný účet Zlínského kraje za oblast příspěvkových organizací. Monitoruje hospodaření obchodních a obecně prospěšných společností Zlínského kraje (mimo nemocnic a.s.) a podílí se na přípravě materiálů k hospodaření na jednání orgánů těchto společností. Kontroluje úplnost a správnost účetních výkazů příspěvkových organizací zřízených obcemi předaných do Centrálního systému účetních informací státu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru