Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení rozpočtu a financování

sestavuje návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu Zlínského kraje a návrh závěrečného účtu hospodaření Zlínského kraje. Zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu Zlínského kraje, kontroluje čerpání rozpočtu Zlínského kraje, vede přehledy o jeho plnění a navrhuje opatření k dodržování rozpočtové kázně. Řídí finanční toky kraje a navrhuje využití jeho volných finančních zdrojů.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru