Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

depositphotos_24542943-stock-photo-mobile-devices-wireless-communication-technology.jpg (32 KB)

Oddělení správy aplikací a podpory uživatelů
 • Podílí se na návrhu, realizaci a rozvoji informačního systému krajského úřadu a centrálně provozovaných systémů v krajem zakládaných organizacích.
 • Zabezpečuje nastavení provozu informačních systémů kompatibilních s informačními systémy veřejné správy.
 • V rámci e-Governmentu zajišťuje technicky komunikaci s veřejností a s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě.
 • Zajišťuje provoz a podporu pracovních stanic, notebooků, mobilních zařízení, tiskáren základního a aplikačního programového vybavení a svěřených segmentů kamerového systému.
 • Spravuje a udržuje technický provoz aplikačního programového vybavení krajského úřadu, ve spolupráci s dodavateli a odbornými garanty z jednotlivých odborů zabezpečuje jejich řádný chod a bezpečnost.
 • Zajišťuje komunikaci s odbornými garanty aplikací a s dodavateli informačních systémů.
 • Zajišťuje dodržování právních předpisů v oblasti vazeb na informační systémy.
 • Zajišťuje komplexní technickou podporu uživatelům na základě hlášení v centrálním systému HelpDesk.
 • Zajišťuje provoz a podporu kvalifikovaných elektronických certifikátů vydávaných pro potřeby krajského úřadu.
 • Zajišťuje technickou podporu při zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje a Rady Zlínského kraje, technicky zpracovává anonymizované video záznamy ze zasedání zastupitelstva.
 • Spravuje a koordinuje geografický informační systém (GIS).
 • Zajišťuje mapové služby a aplikace pro krajský úřad, obce i veřejnost.
 • Koordinuje přípravu a rozvoj projektu Digitální technická mapa Zlínského kraje, rozvíjí informační systém krajského úřadu.
 • V rámci odboru ICT při své činnosti úzce spolupracuje s Oddělením serverové a síťové infrastruktury a s manažerem kybernetické bezpečnosti.
 • Podílí se ve spolupráci s pracovníky zajišťující majetkovou agendu odboru ICT, na evidenci SW a HW, přípravě rozpočtu a veřejných zakázek, vyřizování reklamačních řízení a pojistných událostí souvisejících s IT.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru