Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Samostatná působnost:

  • Pro projednání v orgánech kraje zpracovává územně plánovací podklady kraje.
  • Poskytuje technologickou podporu územnímu plánování a provádí školení uživatelů pro úřady územního plánování a stavebního řádu.
  • Odpovídá a v rámci úřadu koordinuje mapové portály územního plánování Zlínského kraje.
  • Odpovídá a v rámci úřadu koordinuje geografický informační systém Zlínského kraje.

Přenesená působnost:

  • Pro projednání v orgánech kraje pořizuje územně analytické podklady kraje včetně rozboru udržitelného rozvoje územ jako podklad pro následná správní řízení.
  • Spravuje digitálně technickou mapu kraje.
  • Pro ČSÚ se vyjadřuje k aktuálnosti vymezení hranic základních sídelních jednotek, hranic statistických obvodů a k možnosti jejich harmonizace s funkčními plochami vedenými v digitálních územně analytických podkladech.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru