Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

OMEZENÍ OBVYKLÉHO ZPŮSOBU HOSPODAŘENÍ V HONITBÁCH

 • Základní informace k životní situaci:
Orgán státní správy myslivosti může z důvodu obecného zájmu omezit v některých honitbách obvyklý způsob jejich mysliveckého užívání, stanovit jeho podmínky nebo vydat pokyny pro myslivecké hospodaření v takových honitbách (§ 4 odst.1 zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti).
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba, právnická osoba.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Důvodem pro omezení obvyklého způsobu mysliveckého užívání honiteb podle § 4 odst. 1 může být pouze obecný zájem. O omezení jde vždy v celé honitbě nebo honitbách, nelze rozhodnout o omezení jen v části (částech) honitby (honiteb). Stejně jako může dojít k omezení mysliveckého užívání, je možno rovněž stanovit podmínky mysliveckého užívání či vydat toliko určité konkrétní pokyny pro myslivecké hospodaření.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky .
 • Na které instituci životní situaci řešit:
Na krajském úřadě, nachází-li se předmětné pozemky v obvodu správní působnosti tohoto kraje.
 • Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Musíte předložit: návrh na omezení obvyklého způsobu hospodaření s uvedením honitby (seznamu honiteb), jejichž užívání má být omezeno, návrh podmínek pro myslivecké hospodaření v navržených  honitbách a deklarace obecného zájmu, který byl důvodem podání návrhu.
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Uživatel dotčené honitby a vlastník honitby.
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.
 • Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@zlinskykraj.cz
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 1
 • Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 • Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
 
Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@zlinskykraj.cz
Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.1.2019
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru