Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

OPŽP 2021-2027 - vyhlášení 2022

Bližší informace najdete v sekcích níže, případně můžete položit dotaz email: kotliky@zlinskykraj.cz nebo telefonicky: 577 043 411 (provoz kotlíkové linky v úředních hodinách).

 

Spolufinancováno Evropskou unií Barevné RGB.jpg (424 KB)                                                   MZP_CZ.png (18 KB)


PROGRAM VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA V NÍZKOPŘÍJMOVÝCH DOMÁCNOSTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje byl vyhlášen dne 10. 5. 2022. Příjem formulářů Žádostí o poskytnutí dotace byl od 14. 6. 2022 od 8:00h do 31. 8. 2022 do 17:00 hod. Obdrželi jsme celkem 2041 Žádostí o poskytnutí dotace za 293 395 922,95 Kč. Žádosti, u kterých byla ukončena kontrola formální a přijatelnosti žádostí, schválila Rada Zlínského kraje dne 28. 11. 2022, 19. 12. 2022 a 6. 2. 2023 k podpoře (seznam najdete níže v Dokumentech ke stažení). 

Po realizaci výměny kotle můžete předložit Závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu včetně povinných příloh - poštou na adresu Zlínského kraje nebo osobně na podatelně KÚ ZK (přízemí).  Formulář ZZaV naleznete níže v dokumentech ke stažení. 

POSTUP:

  1. Realizace výměny kotle.
  2. Předložení Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu.
  3. Kontrola, příp. doplnění ZZaV projektu.
  4. Schválení ZZaV projektu a proplacení dotace.

Program a přílohy naleznete níže.

Kdo si mohl o dotaci požádat?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci ve Zlínském kraji, který v nemovitosti zároveň bydlí a vytápí starým kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Výměna neekologického kotle je možná za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. 

Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesměl překročit v roce 2020 částku 170.900,- Kč. Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021. Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

  • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
  • tepelné čerpadlo max. 180.000,- Kč, 
  • plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

POZOR: úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů bude pouze v případě, že výměna byla již realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022.

S přípravou formuláře Žádosti a následně se Závěrečnou zprávou a vyúčtováním projektu Vám mohou pomoci na svém území místní akční skupiny Zlínského kraje, eventuálně ve městech Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín pracovníci městských úřadů. Mapu a kontakty na místní akční skupiny a okresní města naleznete ZDE.

V případě, že potřebujete poradit s novým typem zdroje vytápění, obraťte se na Energetickou agenturu Zlínského kraje o.p.s., kontaktní e-mail: info@eazk.cz, telefon: 577 043 940. Pracovníci energetické agentury vám poskytnou  bezplatné poradenství.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru