Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Osvědčení řidiče pro silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu na základě licence Společenství (Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy).

Vydává se podnikatelům v silniční dopravě, kteří zaměstnávají řidiče, který není občanem členského státu EU nebo dlouhodobě pobývajícím rezidentem ve smyslu směrnice 2003/109/ES.

K žádosti se přikládá:

  • průkaz totožnosti řidiče – cestovní pas
  • povolení k pobytu
  • řidičský průkaz, profesní průkaz
  • doklad o přidělení čísla sociálního pojištění nebo rodného čísla
  • pracovní smlouva
  • povolení k zaměstnání

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru