Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství

 

Připravuje podklady a dokumentaci ke sledování stavu a rozvoje dopravní infrastruktury kraje. Spolupracuje na aktivitách souvisejících s podporou rozvoje silniční sítě ZK, nadřazených dopravních sítí a propojení inteligentních dopravních systémů s napojením na systémy státu a ostatních regionů. Připravuje podklady pro jednání k základním koncepčním a rozvojovým dokumentům dopravní politiky ČR, nadřazených dopravních sítí ČR a mobility obyvatel, kde se podílí na jejich zpracování a sleduje vývoj a stav plnění závěrů vyplývajících z těchto dokumentů.

Poskytuje konzultační, informační, poradenské a servisní činnosti městům a obcím Zlínského kraje při přípravě a realizaci rozvoje dopravních sítí, zlepšení mobility obyvatel regionu, a při realizaci nástrojů územní dimenze s podporou intervenčních forem financování (fondů EU, národních zdrojů…).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru