Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Fotky web ZK - prechodka.jpg (41 KB)

 

 • Rodinná, individuální forma péče, určena dětem, které nemohou zůstat ve své rodině a hledá se řešení jejich budoucího vývoje;
 • Alternativa umístění dítěte do ústavní výchovy;
 • Hraje významnou roli při vyhodnocování situace ohroženého dítěte;
 • Krajský úřad vede evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat;
 • Do evidence se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče o dítě;
 • Krajský úřad Zlínského kraje koordinuje průběh umisťování dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu.  Pěstouni mají při umisťování zpravidla minimum informací o dítěti a jeho rodině. Musí tak umět reagovat, za podpory doprovázející organizace, na aktuální situaci dítěte, jeho chování a potřeby.

Předpoklady pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu

 • Pěstouni rozumějí důvodům a smyslu pěstounské péče na přechodnou dobu;
 • Pěstouni jsou připraveni dítě předat dál, jsou schopni na přechod připravit i dítě;
 • Pěstouni jsou připraveni a ochotni intenzivně spolupracovat při předání dítěte s rodinou dítěte nebo vybranou náhradní rodinou;
 • Pěstouni jsou schopni zaznamenávat pokroky dítěte, jeho problémy, potřeby, přání a informovat o nich odborníky;
 • Pěstouni jsou flexibilní a mobilní.
 • Naplňování potřeb dětí v rodině žijících nesmí být případným přijímáním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu ohroženo;
 • Pěstounská rodina má dostatečnou kapacitu věnovat se dítěti;
 • Děti žijící v rodině nemají závažnější výchovné problémy, chronické potíže či výraznější traumata, rozumějí a přijímají smysl pěstounské péče na přechodnou dobu (odborníky doporučen minimální věk dětí v rodině žijících 8-10 let);
 • Specifikace přijímaných dětí – kladen důraz na větší univerzálnost pěstounů (ideálně přijímání dětí ve věkové kategorii 0-18 let).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru