Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

   

Název projektu:

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje

Registrační číslo žádosti:

1210300012

Operační program:

Státní fond životního prostředí České republiky

Prioritní oblast:

1. Voda

Podoblast:

1.7. Operativní zabezpečení dodávek pitné vody

Podporovaná aktivita:

1.7.A Zpracování krajských plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Období realizace:

od 11/2021 do 01/2023

Celkový rozpočet:

1 560 900,00 Kč

Financování:

Celkové způsobilé výdaje: 1 560 900,00 Kč

Příspěvek Státního rozpočtu: 468 270,00 Kč (30% způsobilých nákladů)

Spolufinancování z rozpočtu Zlínského kraje: 1 092 630,00 Kč

Všeobecný cíl:

Zajištění zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody ukládá krajům legislativa.

Stručný obsah:

Plán pro zvládání sucha je dokument, který je podkladem pro postup vodoprávního úřadu při vyhodnocování hrozby vzniku nedostatku vody a pro rozhodování komise pro zvládání sucha a nedostatku vody o opatřeních při stavu nedostatku vody.

Hlavním cílem projektu s názvem „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje“ (dále jen Plánu pro sucho) je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizaci negativních dopadů nakládání s vodami během sucha na životní prostředí a minimalizace dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost. Plán pro sucho obsahuje vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody, popis rizik sucha, včetně jeho možných dopadů. Plán pro sucho ve své hlavní části obsahuje návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při stavu nedostatku vody.

Výstupy projektu:

Výstupem projektu je zpracovaný „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Zlínského kraje“.

Kontakt:

Ing. Veronika Krampotová, projektová manažerka, tel. 577 043 826, email: veronika.krampotova@kr-zlinsky.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru