Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oznamování úmrtí osoby nebo nálezu těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení

Úmrtí osoby nebo nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se oznamuje:
  • Registrujícímu praktickému lékaři nebo praktickému dětskému lékaři zemřelého.
  • Nejsou-li výše uvedení lékaři známi, oznámí se úmrtí nebo nález těla zemřelého na číslo 155 nebo na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.
Tuto oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo nalezl tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části již bylo oznámeno.

 

Prohlídku těl zemřelých ve zdravotnickém zařízeníje povinen zajistit poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí.
   
Zlínský kraj pověřil Záchrannou službu Zlínského kraje p.o.organizací zabezpečení této služby v časovém úseku mimo provozní doby a doby rozsahu návštěvní služby registrujících praktických lékařů a provozní doby LPS.
  
Kontaktním číslem pro oznámení úmrtí nebo nálezu zemřelého je v tomto časovém úseku číslo 155 nebo jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde bude zabezpečen kontakt s operátorem dispečinku Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru