Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči nám říká, že:
 
„Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
 
Formulář, který pomůže stavebníkům se splněním této oznamovací povinnosti naleznete ZDE.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru