Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

POVOLENÍ POUŽITÍ DRAVCŮ JAKO LOVECKÝCH

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, vlastník loveckého dravce        

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

O povolení použití dravců jako loveckých může požádat fyzická osoba, která musí mít složeny sokolnické zkoušky a je členem sokolnické organice.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky .

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Na krajském úřadě, příslušném podle místa trvalého bydliště žadatele.

 • Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Musíte předložit: - žádost o povolení použití dravců jako loveckých, ve které musí být   uveden druh zvěře, její počet, místo chovu, - výjimku ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů podle předpisů o ochraně přírody (§ 56 zákona č. 114/1992 Sb.)

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 Formuláře se nepoužívají.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 Poplatky se nevybírají.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve   složitějších případech do 60 dnů.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Orgán ochrany přírody.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

 • Elektronická služba, kterou lze využít:

 podatelna@zlinskykraj.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 44 odst. 1.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 • Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo      zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:                     

Sankce stanoveny nejsou.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@zlinskykraj.cz

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz

 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2019

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru