Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

k zákonům v oblasti odpadového hospodářství jsou dostupné na stránkách Ministerstva životního prostředí.

 • Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŽP 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů
 • Vyhláška MŽP č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
 • Vyhláška MŽP č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
 • Vyhláška MŽP č. 169/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
 • Vyhláška MŽP č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný panetrační makadam vedlejším produktem  nebo přestávají být odpadem
 • Vyhláška MŽP č. 30/2021 SB.,  o provedení některých ustanovení zákona o obalech
 • Vyhláška MŽP č. 47/2023 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru