Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajský úřad:

  • vydává povolení provozu zařízení k nakládání s odpady
  • vydává povolení  k obchodování s odpady
  • kontroluje, jak jsou právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti zákona o odpadech
  • zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území a provádí změny tohoto plánu
  • vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny
  • sděluje připomínky k plánu odpadového hospodářství České republiky a jeho změnám
  • vydává stanovisko k zásadám územního rozvoje podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru