Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oblasti předcházení vzniku odpadů se podrobněji věnuje Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu TAČR „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“. Výstupem jsou průvodci a letáky, které zábavnou formou informují o prevenci vniku odpadů.

Průvodci

Letáky:

Třídění odpadu je oddělený sběr jednotlivých druhů odpadů podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit jeho další zpracování. Tím se rozumí u komunálního odpadu jeho správné roztřídění podle jeho materiální podstaty (papír, plast, sklo, bioodpad, kovy aj.), které posléze umožňuje opětovnou recyklaci a znovu začlenění do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…). Tříděním odpadů se šetří přírodní zdroje a má především velký ekologický význam.

Užitečné odkazy

  • JakTridit - web pro veřejnost
  • Systém EKO-KOM - autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu
  • Recyklohraní - recyklační program na podporu environmentální výchovy ve školkách a školách v České republice
  • Opravme Česko – projekt komunitního webu Opravarna.cz, jehož cílem je, aby výrobky vydržely co nejdéle v ekonomice a pokud už doslouží, aby byly odevzdány k odborné recyklaci

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru