Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje je zpracován pro období let 2016 až 2025 a vychází z Plánu odpadového hospodářství České republiky. V návaznosti na něj je, podle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, povinností obcí zpracovat plán odpadového hospodářství obce a tento zaslat k připomínkování krajskému úřadu. Limitem pro tuto povinnost je produkce odpadů vyšší než 10 t nebezpečných odpadů za rok nebo vyšší než 1 000 t odpadů ostatních za rok. Plán odpadového hospodářství je závazným dokumentem pro další činnost obce a je zpracováván na dobu minimálně 5 let.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru