Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení veřejné dopravy v přenesené působnosti zajišťuje chod následujících agend:

  • Vedení licenčních řízení dle zákona č. 111/1994 Sb.
  • Schvalování jízdních řádů linkové dopravy a jejich změn dle zákona č. 111/1994 Sb.
  • Výkon státního odborného dozoru v linkové dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb.
  • Přejmenování autobusových zastávek na území Zlínského kraje
  • Ukládání správních trestů autobusovým dopravcům za porušení zákona č. 111/1994Sb.
  • Vyjádření se k přesunu/neobsloužení autobusových zastávek během uzavírek pozemních komunikací
  • Vydávání stanovisek k udělení/změně koncesí k předmětu podnikání „Silniční motorová doprava“
  • Vedení správních řízení o ztrátě dobré pověsti dle zákona č. 111/1994 Sb.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru