Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

PŘÍSPĚVKY NA CHOV A VÝCVIK LOVECKÝCH PSŮ A DRAVCŮ

 • Základní informace k životní situaci:
Stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uvedené v této části zákona poskytováním služeb nebo finančních příspěvků. Finanční příspěvky mohou být poskytnuty zejména na:
d) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatelem o tento příspěvek může být pouze majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce. 
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Příspěvek lze poskytnout na činnosti vyjmenované v Nařízení vlády č.30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování fin. příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Žádost musí být podána do stanoveného termínu 31. 8. 2020. Žádost se podává pouze jednou za dotační období.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.  
 • Na které instituci životní situaci řešit:
Na krajském úřadě, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele.
 • Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství.
 
kontaktní osoba:
Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@zlinskykraj.cz 
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost na předepsaném formuláři Nařízení vlády č.30/2014 Sb.   
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:  
Žádost a příloha k žádosti.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.  
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:      
Vrácení dotace.
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.1.2019
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru