Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, ZMĚNY PLATNÉ OD 1.1.2022

Dne 3. dubna 2019 vstoupilo v platnost Opatření obecné povahy. Platí možnost odložit těžbu souší do konce roku 2022 s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem. 

V Kalamitní zóně:

  • Lhůta pro zalesnění se prodlužuje na 5 let (nyní 2 roky) a doba pro zajištění porostu na 10 let (nyní 7 let) od vzniku holiny. Cílem je řešení případného nedostatku sazenic a pracovních sil pro zalesnění.
  • V případě kalamitních holin nad 2 hektary (v červené zóně) bude možnost ponechat nezalesněné pruhy uvnitř porostů v šířce až 5 metrů v rozestupech minimálně 20 metrů. Na rozhraní lesa a nelesní půdy pak pruhy v šířce až 5 metrů pro vytvoření    porostního pláště. Toto opatření povede například k úspoře sazenic a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře a k zamezení škodám zvěří na obnovovaných porostech.
  • Veškeré informace k OOP zde http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/informace-k-oop1a2.html 
Podmínky lesnických a mysliveckých příspěvků po novele NV 30/2014 Sb.
 
 
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru