Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ze všech projektů příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti sociální uvádíme výběr s největším dopadem na širokou veřejnost a klienty služeb:

Projekt rozvoje paliativní péče

Tisková zpráva: Domov pro seniory Burešov uspěl s projektem rozvoje paliativní péče

Do projektu zaměřeného na podporu paliativní péče je zapojena příspěvková organizace Domov pro seniory Burešov, která uspěla ve výzvě Nadačního fondu ABAKUS.
Projekt je nazvaný „Paliativní péče v pobytových službách pro seniory“ a realizuje se v letech 2023 - 2024. Krajská organizace získala k tomuto účelu dotaci ve výši 1,3 milionu korun, za něž proškolí personál a ve spolupráci s odbornými mentory zavede konkrétní opatření k zajištění kvalitní paliativní péče.

Více informací o projektu si přečtete zde.

 

Projekt podpora duševního zdraví

Tisková zpráva: Kraj chce prostřednictvím Dětského centra Zlín pomoci rodinám, které se potýkají s duševními potížemi

Projekt „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“ je realizován příspěvkovou organizací Poradenské a krizové centrum, a to v období od března 2023 do května 2025. (Poradenské a krizové centrum vzniklo 1. ledna 2023 sloučením dvou stávajících příspěvkových organizací Zlínského kraje, a to Dětského centra Zlín a Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.)

Hlavním cílem projektu je pomoci rodinám, ve kterých má buď dítě nebo rodič či pečující osoba duševní potíže. Jde o to, aby děti mohly vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny a byla jim poskytnuta potřebná péče. Díky navýšení úvazků sociálních pracovníků a psychologa v sociálně aktivizační službě, síťování služeb a celkovému posílení informovanosti o možnostech odborné pomoci se předpokládá zajíštění odpovídající podpory. 

Předpokládané náklady jsou ve výši 10 milionů korun, kdy 90 procent pokryjí peníze z evropské dotace z Operačního programu Zaměstnanost+, zbývající částka 1 milion korun pak bude hrazena z rozpočtu příspěvkové organizace. 

Více informací o projektu si přečtěte zde.