Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

U nově zahajovaných staveb je stanovena zákonná povinnost investorům (stavebníkům) k měření půdního radonu před zahájením stavby nebo před kolaudaci. Tato povinnost vyplývá z ust. §98 odst. 1, zákona č. 263/2016 Sb. atomový zákon, vyhlášky č. 422/2016 a vyhlášky č. 137/1998 Sb. v platném znění (o obecných technických požadavcích na výstavbu).

Měření půdního radonu neoprávněnou firmou je důvodem pro nevydání (příp.pro podání návrhu na zrušení již vydaného) stavebního povolení. Odborně oprávněné firmy pro měření jsou uvedeny na internetových stránkách www.sujb.cz (v sekci registry).
 
Bližší informace podá:
 
- Státní úřad radiační ochrany, Piletická 57, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495211487;
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, tel.: 577043354;
- Místně příslušné stavební úřady Zlínského kraje.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru