Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Metodika pro stavební úřady

Vybrané judikáty

Kontakty a obvody působnosti stavebních úřadů Zlínského kraje

Radonový program

Informace pro pracovníky stavebních úřadů

 

Přenesená působnost:

  • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména je odvolacím orgánem podle správního řádu a zákona o krajích pro podřízené obecné stavební úřady a vyvlastňovací úřady.
  • Rozhoduje usnesením podle § 16 zákona o vyvlastnění o tom, který vyvlastňovací úřad provede vyvlastňovací řízení.
  • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vede územní řízení, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury vyjma dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 416/2009 Sb.
  • Vede řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury dle zákona č. 416/2009 Sb.
  • Kontroluje zapisování údajů do Registru územní identifikace stavebními úřady ve ZK.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru