Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Rozptylová studie Zlínského kraje je matematický model vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na imisní zátěž v dýchatelné zóně. K její aktualizaci přistoupil Zlínský kraj z důvodu neustálých změn v oblasti emisí stacionárních zdrojů, z důvodu jejich optimalizace či rekonstrukce, případně emisí z nově vybudovaných zdrojů. Jedním z hlavních důvodů bylo také výrazné navýšení automobilové dopravy spolu se zprovozněním nových úseků dálnice D1, rychlostní komunikace R55 v úseku Hulín – Otrokovice a výstavbou obchvatů některých měst a obcí.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru