Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Příslušná legislativa:

§ 23a odst. 1 stavebního zákona

Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investora do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.

§ 23a odst. 2 stavebního zákona

Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odst. 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odst. 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

 

 

Seznam oprávněných investorů na území Zlínského kraje:

organizace adresa IČO DIČ ID datové schránky e-mail telefon dotčené obce
ČEPRO a.s. Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 60193531 CZ60193531 hk3cdqj ceproas@ceproas@cz 221968111 seznam
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 49453866 CZ49453866 uh2gb5e svkuh@svkuh.cz 572530111 seznam
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 65993390 CZ65993390 zjq4rhz miroslava.seidelova@rsd.cz 549133726 seznam
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno 70890013 CZ70890013 m49t8gw info@pmo.cz 541637111 seznam
NET4GAS Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle 27260364 CZ27260364 8ecyjt9 info@net4gas.cz 220221111 seznam
GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem 27295567 CZ27295567 rdxzhzt info@gasnet.cz 800113355 seznam
ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 25702556 CZ25702556 seccdqd uzemni.plany@ceps.cz 381107236 seznam
Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.

Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

49454544 CZ49454544 a2pqx2s vak@vak-hod.cz 518305911 seznam

Vodovod Babicko

Kudlovice 39 687 03 60369813 CZ60369813 pubb6j7 sdruzenibabicko@seznam.cz 731522078 seznam
ČEZ Distribuce a.s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín

24729035 CZ24729035 v95uqfy info@cezdistribuce.cz 800850860 seznam
T-Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 64949681 CZ64949681 ygwch5i r.kral@t-mobile.cz 725725678 seznam
Gas Storage CZ, s.r.o. Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10 27892077 CZ27892077 UFXYJS2

gs.info@rwe.com

267971111 seznam
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok Zlechov 540, 687 10 5068664 CZ75068664 vgsdztt

dso.ucetni@seznam.cz

773597115 seznam
EG.D a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 28085400 CZ28085400 nf5dxbu

www.egd.cz

545142235 seznam
České dráhy a.s.  Nábřeží L.Svobody 1222, 11015 Praha 1 70994226 CZ70994226  e52cdsf

Michal.Toman@cd.cz

972111111 seznam
HELEMIK s.r.o. - vz.  CNL INVEST s.r.o. Kotojedská 2807/22, 767 01 Kroměříž
-  Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
27473406
28522648
CZ27473406
CZ28522648
ppj92md
2mqv6yw

info@zadosti.cz

222261001 seznam

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru