Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V roce 2022 byla poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím programů vyhlášených Zlínským krajem (vyjma programů z Individuálních projektů Zlínského kraje) přiznána následující finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje:

1. Finanční podpora k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje

Finanční prostředky, které pro rok 2022 obdržel Zlínský kraj ze státního rozpočtu, a to v celkové výši 1.565.844.755,00 Kč, byly rozděleny poskytovatelům sociálních služeb v souladu s dokumentem „Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji“ a v souladu s dokumentem „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“.

2. Finanční podpora k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje

Finanční prostředky pro rok 2022 z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 20.465.100,00 Kč byly rozděleny poskytovatelům sociálních služeb v souladu s dokumentem „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“.

3. Finanční podpora pro sociální služby na území Zlínského kraje

Finanční prostředky pro rok 2022 z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 42.791.700,00 Kč byly rozděleny poskytovatelům sociálních služeb v souladu s dokumentem „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ - část A.

Finanční prostředky pro rok 2022 z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 16.642.300,00 Kč byly rozděleny poskytovatelům sociálních služeb v souladu s dokumentem „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ - část B.

Z rozpočtu Zlínského kraje byly v roce 2022 dále rozděleny finanční prostředky (mimo výše uvedené programy) ve výši 5.335.598,26 Kč, a to formou „příspěvku na provoz“ poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Zlínským krajem.

Poskytovatelům sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo v roce 2022 z rozpočtu Zlínského kraje (vyjma Individuálních projektů Zlínského kraje) přiznáno celkem 1.651.079.453,26 Kč. Podrobný přehled je zpracován v níže uvedené příloze.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru