Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Dokumenty ke stažení

Blanketní odvolání.pdf Blanketní odvolání.pdf(PDF, 184.58 KB)

Doručování - do DS i poštou.pdf Doručování - do DS i poštou.pdf(PDF, 173.32 KB)

Doručování - elektronicky emailem.pdf Doručování - elektronicky emailem.pdf(PDF, 224.65 KB)

Doručování - fikce bez vhození do schránky.pdf Doručování - fikce bez vhození do schránky.pdf(PDF, 195.23 KB)

Doručování - fikce, nezaslání na zvolenou elektronickou adresu.pdf Doručování - fikce, nezaslání na zvolenou elektronickou adresu.pdf(PDF, 190.09 KB)

Doručování - není povinnost hlásit změnu adresy.pdf Doručování - není povinnost hlásit změnu adresy.pdf(PDF, 195.01 KB)

Doručování - odstranění vad podání zasílat zástupci.pdf Doručování - odstranění vad podání zasílat zástupci.pdf(PDF, 167.6 KB)

Doručování - posloupnost.pdf Doručování - posloupnost.pdf(PDF, 196.25 KB)

Doručování - post servis DopisOnline.pdf Doručování - post servis DopisOnline.pdf(PDF, 213.19 KB)

Doručování - poste restante.pdf Doručování - poste restante.pdf(PDF, 160.05 KB)

Doručování - vhození do schránky nemá vliv na fikci.pdf Doručování - vhození do schránky nemá vliv na fikci.pdf(PDF, 240.69 KB)

Doručování - volba adresy pro doručování.pdf Doručování - volba adresy pro doručování.pdf(PDF, 184.96 KB)

Doručování - zahraniční dovolená.pdf Doručování - zahraniční dovolená.pdf(PDF, 171.44 KB)

Doručování - zprávu nelze z technických důvodů zaslat na uvedenou adresu.pdf Doručování - zprávu nelze z technických důvodů zaslat na uvedenou adresu.pdf(PDF, 183.09 KB)

Doručování emailem - lhůty.pdf Doručování emailem - lhůty.pdf(PDF, 431.38 KB)

Doručování na ohlašovnu.pdf Doručování na ohlašovnu.pdf(PDF, 175.17 KB)

Hodnocení kritérií výše pokuty - výše prospěchu.docx Hodnocení kritérií výše pokuty - výše prospěchu.docx(DOCX, 24.88 KB)

Lhůta k vydání rozhodnutí.pdf Lhůta k vydání rozhodnutí.pdf(PDF, 166.24 KB)

Místní příslušnost - místo činnosti x sídlo.docx Místní příslušnost - místo činnosti x sídlo.docx(DOCX, 41.82 KB)

Místní příslušnost - neoznámení ukončení provozovny.pdf Místní příslušnost - neoznámení ukončení provozovny.pdf(PDF, 356.72 KB)

Nahlížení do spisu jiných osob.pdf Nahlížení do spisu jiných osob.pdf(PDF, 232.08 KB)

Ne bis in idem rei iudicata - líh.pdf Ne bis in idem rei iudicata - líh.pdf(PDF, 169.67 KB)

Nepřezkoumatelnost.pdf Nepřezkoumatelnost.pdf(PDF, 141.54 KB)

Neustálé námitky zneužití práva.pdf Neustálé námitky zneužití práva.pdf(PDF, 167.64 KB)

Nezákonné rozhodnutí přeruší běh promlčecí doby.pdf Nezákonné rozhodnutí přeruší běh promlčecí doby.pdf(PDF, 101.08 KB)

Náklady řízení u prokázání sídla.pdf Náklady řízení u prokázání sídla.pdf(PDF, 213.53 KB)

Náležitá omluva - judikáty.docx Náležitá omluva - judikáty.docx(DOCX, 25.88 KB)

Námitka podjatosti při kontrole dle KŘ.pdf Námitka podjatosti při kontrole dle KŘ.pdf(PDF, 85.13 KB)

Obsahová náležitost odvolání.docx Obsahová náležitost odvolání.docx(DOCX, 17.89 KB)

Obviněný nemá povinnost spolupracovat.pdf Obviněný nemá povinnost spolupracovat.pdf(PDF, 195.01 KB)

Odvolací námitky - zmatečnost, nepřezkoumatelnost.pdf Odvolací námitky - zmatečnost, nepřezkoumatelnost.pdf(PDF, 191.82 KB)

Omluva - bezodkladnost.pdf Omluva - bezodkladnost.pdf(PDF, 165.13 KB)

Omluva - dlouhodobá neschopnost.pdf Omluva - dlouhodobá neschopnost.pdf(PDF, 174.82 KB)

Omluva - dovolená.pdf Omluva - dovolená.pdf(PDF, 248.26 KB)

Omluva - nebezodkladná nedůvodná nemoc.pdf Omluva - nebezodkladná nedůvodná nemoc.pdf(PDF, 197.88 KB)

Omluva - nepodložení tvrzené omluvy.pdf Omluva - nepodložení tvrzené omluvy.pdf(PDF, 186.46 KB)

Omluva - neprokázání důvodu_nedostavení se.pdf Omluva - neprokázání důvodu_nedostavení se.pdf(PDF, 217.48 KB)

Omluva - včasnost a náležitosti.pdf Omluva - včasnost a náležitosti.pdf(PDF, 248.26 KB)

Omluva opakovaná - advokát.pdf Omluva opakovaná - advokát.pdf(PDF, 204.73 KB)

Omluva po ústním jednání.pdf Omluva po ústním jednání.pdf(PDF, 198.97 KB)

Oprava chyby ve výroku.pdf Oprava chyby ve výroku.pdf(PDF, 198.25 KB)

Podmínky obnovy řízení.pdf Podmínky obnovy řízení.pdf(PDF, 184.15 KB)

Pokračování v přestupku.pdf Pokračování v přestupku.pdf(PDF, 284.47 KB)

Popis konkrétního jednání ve výroku.docx Popis konkrétního jednání ve výroku.docx(DOCX, 19.6 KB)

Povinnost poučení - nedostavení se.pdf Povinnost poučení - nedostavení se.pdf(PDF, 120.61 KB)

Povinnost seznámení s podklady pro rozhodnutí (§ 36 SŘ).docx Povinnost seznámení s podklady pro rozhodnutí (§ 36 SŘ).docx(DOCX, 23.32 KB)

Počítání lhůt - fikce při doručování do DS.docx Počítání lhůt - fikce při doručování do DS.docx(DOCX, 122.39 KB)

Právní síla různých judikátů.pdf Právní síla různých judikátů.pdf(PDF, 256.39 KB)

Právo na soudní a jinou právní ochranu.docx Právo na soudní a jinou právní ochranu.docx(DOCX, 17.69 KB)

Příkaz vydaný po příkaze je nezákonný ne nicotný.pdf Příkaz vydaný po příkaze je nezákonný ne nicotný.pdf(PDF, 125.64 KB)

Příznivější právní úprava.pdf Příznivější právní úprava.pdf(PDF, 214.02 KB)

Sankce - kritéria.pdf Sankce - kritéria.pdf(PDF, 217.78 KB)

Sankce - likvidační charakter.pdf Sankce - likvidační charakter.pdf(PDF, 210.93 KB)

Seznámení se s podklady již v oznámení.pdf Seznámení se s podklady již v oznámení.pdf(PDF, 226.67 KB)

Seznámení se s podklady.pdf Seznámení se s podklady.pdf(PDF, 138.83 KB)

Správní trestání - výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu.docx Správní trestání - výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu.docx(DOCX, 24.32 KB)

Správní trestání a formulace výroku rozhodnutí.docx Správní trestání a formulace výroku rozhodnutí.docx(DOCX, 18.45 KB)

Správní trestání a kritéria stanovení pokuty.docx Správní trestání a kritéria stanovení pokuty.docx(DOCX, 15.04 KB)

Správní řízení o pokutě dle zákona o státní kontrole - stanovení výše pokuty.docx Správní řízení o pokutě dle zákona o státní kontrole - stanovení výše pokuty.docx(DOCX, 17.4 KB)

Trvající delikt.pdf Trvající delikt.pdf(PDF, 145.89 KB)

Vybočení ze stanovených kriterií pro uložení sankce.docx Vybočení ze stanovených kriterií pro uložení sankce.docx(DOCX, 27.04 KB)

Vymezení jednání při naplnění skutku správního deliktu.docx Vymezení jednání při naplnění skutku správního deliktu.docx(DOCX, 22.31 KB)

Vypořádání námitek ve smyslu žalobní argumentace.pdf Vypořádání námitek ve smyslu žalobní argumentace.pdf(PDF, 243.85 KB)

Vysvětlení - podklad rozhodnutí.pdf Vysvětlení - podklad rozhodnutí.pdf(PDF, 230.32 KB)

Vázanost návrhem - náklady hodné zvláštního zřetele.pdf Vázanost návrhem - náklady hodné zvláštního zřetele.pdf(PDF, 228.79 KB)

Výklad - pokutu lze uložit x pokuta se uloží.docx Výklad - pokutu lze uložit x pokuta se uloží.docx(DOCX, 58.41 KB)

Výrok - náležitosti.pdf Výrok - náležitosti.pdf(PDF, 202.01 KB)

Výrok a odůvodnění - obsah.pdf Výrok a odůvodnění - obsah.pdf(PDF, 212.48 KB)

Výzva - doplnění, nedostatky.pdf Výzva - doplnění, nedostatky.pdf(PDF, 182.77 KB)

Včasnost, finanční motivování úředníků.pdf Včasnost, finanční motivování úředníků.pdf(PDF, 182.03 KB)

Živnostenský zákon - ukládání sankcí.docx Živnostenský zákon - ukládání sankcí.docx(DOCX, 17.93 KB)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru